​DUYURULAR


Bilgi Notları

Yürütülen inceleme ve soruşturmalar ile denetim faaliyetleri çerçevesinde karşılaşılan hususlara ilişkin bilgi notları Kurulumuz web sayfasının Yayınlar/Raporlar başlığı altında bulunan Bilgi Notları sekmesine eklenmiştir.

Sayfa:   1