​​​​​Prof. Dr​. Gülfettin ​ÇELİK​


​   Doğum yeri ve tarihi: Kırcaali,1962

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih:İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi; 1987

Akademik Unvanlar

 • Doktora: Marmara Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü, İktisat; 1994
 • Doçentlik Unvanı;
 • Profesörlük Unvanı;

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 • Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcılığı (2010-2011)
 • Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurucu dekanlığı (2009-2010)
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi rektör yardımcılığı (2011-2014)
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kurucu dekanlığı(2011-2013)
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal İşbirlikleri Bölgesi (SOSYOPARK) Araştırma ve Uygulama Merkezi kurucu müdürlüğü (2015-2016)
 • TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliği (2013-2016)
 • TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu üyeliği (2014-2016)
 • Dicle Üniversitesi rektörlüğü (2016)
 • İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı (İBA) kuruculuğu ve başkanlığı (2013-2016)

Başlıca 5 eseri (kitap): ​

 • Dördüncü Nesil Üniversite ve Bir Gösterge Olarak Sosyopark  (2014)
 • Gebze Sosyo-Ekonomik Bir İnceleme (2 Cilt) (2013)
 • (Vakıf Su Tahlilleri) Su Hukuku ve Teşkilatı (2000)

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler: 

Uluslararası düzeyde (Birleşmiş Milletler Örgütü kapsamında) sivil toplum örgütlerinin kapasiteleri, kadınların kentsel uyumu,  Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uluslararası Öğrenciler Akademisi, Yurtdışı Lisansüstü Öğrencileri Osmanlı Tarih ve Kültürü Yaz Okulu, İstanbul Bilimler Akademisi Lisansüstü Eğitim Projelerini yürüttü.


YÖK Başkanlığına Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi:

25 Ağustos 2016 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.