​​​​​Prof. Dr​. Güler ALKAN

​​
​ 

 

 

 

 

Doğum yeri ve tarihi

 

 

Pınarhisar, 1962

 

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Jeomorfoloji Bölümü, 1985 Mezun olur olmaz İngiltere'de İşletme Ağırlıklı İngilizce Eğitimi almıştır.1985-1986

 

 

Akademik Unvanlar


 • Doktora: Doktora; İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı; 1995 (1993-1995 yıllarında Doktora tez çalışması için İngiltere ve Kanada'da bulunmuştur.)
 • Doçentlik Unvanı; 1999
 • Profesörlük Unvanı;2006

 

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

 • Bölüm Başkan Yardımcılığı, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (1997-1999)
 • Anabilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı (1997-1999)
 • Bölüm Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaşım Teknolojileri Bölümü, (19.12.2010 - 03.03.2014)
 • Bölüm Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, 16.02.2012 -15.11.2016
 • Program Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sualtı Teknolojisi, (09.10.2009 -01.03.2015)
 • Anabilim/Bilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, , (14.09.2004 - 14.09.2007)
 • Anabilim/Bilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği,(17.12.2003 - 06.02.2006)
 • Yönetim Kurulu Üyesi, Horoz Lojistik Mehmet Emin Horoz Eğitim Vakfı Horoz Lojistik Mehmet Emin Horoz Eğitim Vakfı, (06.01.2002 – 2016)
 • İskenderun Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyeliği (2016-2018),
 • İskenderun Teknik Üniversitesi, Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Bölüm Başkanlığı (2016-2018),
 • İskenderun Teknik Üniversitesi, Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanlığı (2016-2018),
 • İskenderun Teknik Üniversitesi, Rektör Yardımcılığı (2017-2018),
 • Yalova Üniversitesi Rektörlüğü (2017-2018)


 

Başlıca 5 eseri (kitap)

 

 • Alkan G., "The Evaluation of the Transportation Trade Corridors at the Black Sea Region", Knib, Knib,2008..​
 • Alkan G., Nebiyev A., "Bölgesel (Güney Rusya) Analiz" in: Güney Kafkasya Bölgesinde İstikrar Faktörleri, ., Eds., Rostov Devlet Üniversitesi, Rostov, pp.?-?, 2006
 • Alkan G., Nebiyev A., "Hazar ve Karadeniz Havzasında Taşıma Hatlarının Değerlendirilmesi veTürkiye'nin Bölgesel Ulaştırma Politikaları", Azerbaycan, Baku, 2004
 • Alkan G., Barla M.C., Cerit G., "Regional Development and Port Planning:The Port of Mersin as aFeeder Terminal in the Eastern Mediterranean", in: Developments in Maritime Transport and Logistics in Turkey, M. Roe , Eds., Plymouth Studies in Contemporary Shipping and Logistics, Routledge, pp.35-53,2001
 • Yildirim Pekşen D., Alkan G., Bayar S., Yildiz M., Elmas G.,"LNG as shıp fuel for SOx emıssıon reductıon target ın the Sea of Marmara", fresenıus envıronmental bulletın, vol.25, pp.1405-1418, 2016
 • Ayrıca Ulusal ve Uluslararası bir çok kitap, kitap bölümü, SCI ve diğer indeksli dergilerde makale ve konferans, kongre, sempozyum bildirileri olmak üzere 100'ün üzerinde akademik yayını, yönetmiş olduğu bir çok yüksek lisans ve doktora tezi ve hakemlikleri bulunmaktadır.

 

 

 

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

 

 

 • "İskele ve Limanlardaki Düşen Lastiklerin Belirlenip Denizel Çevrenin Korunması ve Ülke Ekonomisine Kazandırılması", İstanbul Üniversitesi BAP Güdümlü, 6480, Yönetici, 2015
 • "Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Denizcilik Eğitim Merkezi (İÜ-DEM),", İstanbul Üniversitesi BAP Güdümlü, 11147, Yönetici, 2015
 • "Regional Development and Port plannning : Port of Mersin as a Feeder terminal at the Eastern Mediterranean",Bilimsel Araştırma Projesi, B-262/230799, Yönetici, 1999
 • "Uluslararası Denizcilikte Konteyner Taşımalarında Tehlikeli Yüklerin Yeri, Tehlikeli Yük Güvenlik Yönetimi Ve Örnek Bir Liman Çalışması", İstanbul Üniversitesi BAP Doktora, 49999, Yönetici, 2016
 • Yildirim Pekşen D., Alkan G., Bayar S., Yildiz M., Elmas G.,"LNG as shıp fuel for SOx emıssıon reductıon target ın the Sea of Marmara", fresenıus envıronmental bulletın, vol.25, pp.1405-1418, 2016
 • "Türk Boğazlarında Gemi Trafik Hizmetleri-TBGTH kullanımının etkin faydalarının incelenmesi.", İstanbul Üniversitesi BAP Doktora, 40262,Yönetici, 2016
 • "Model Study For Turkish Port Reception Facilities", İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, UDP-621, Yönetici
 • "Ambarlı Liman Kompleksi Örneğinde Türk Limanlarında Gemi Atık Yönetimi Planlamasında Yağlı Atık Yönetim Modeli", İstanbul Üniversitesi BAP Arastırma Projesi, 401/03062005, Yönetici, 2006

 

YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Atanma Tarihi

 

19 Nisan 2018 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.