​​​​​​

Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ

​ 

 


Doğum yeri ve tarihi


Ankara 23.08.1977

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih​

Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi-1998

Doktora Eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih​

Ankara Üniversitesi-Siyaset Bilimi 2006

Doç. ve Prof. Unvanı aldığı tarih

Doçentlik 2010- Profesörlük 2016

 


Tarih sırasına göre Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Uzman (1998-2002)

Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi (2002-2009)

Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Yardımcı Doçent Doktor (2009-2010)

Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Doçent Doktor (2010-2016)

Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Profesör Doktor (2016-2018)

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Profesör Doktor (2018-2023)

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı (2014-2018. 2547 sayılı Kanunun 38. Maddesi uyarınca görevlendirme)

Polis Akademisi Başkanlığı Başkan Yardımcısı (2018-2023. 2547 sayılı Kanunun 38. Maddesi uyarınca görevlendirme)

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi ve Başkanı (2023-….)

 


Başlıca 5 eseri (kitap)

 

  1. Adı Konulmayan Darbe: 12 Mart 1971, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yayınları, Ankara, 2023.
  2. Demokrasiye Kara Bir Leke: 12 Eylül 1980, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yayınları, Ankara, 2022.
  3. Millî İradeye ve Demokrasiye İlk Darbe: 27 Mayıs 1960, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yayınları, Ankara, 2022.
  4. Türkiye'de İdeolojiler ve Siyaset: Liberalizm, Muhafazakârlık ve Kemalizm'in Farklı Görünümleri, Kadim Yayınları, Ankara, 2022.
  5. Modern Demokrasi Teorisi: Demokratikleşme, Katılım ve Popülizm Tartışmalarına Bakış, Kadim Yayınları, Ankara, 2021.
  6. Siyaset Teorisine Giriş: Antik Dünyadan Günümüze Temel Siyasal Kavramlar ve Süreçler, Kadim Yayınları, Ankara, 2021.
  7. Türkiye ve Dünyada 100 Yılın Birikimi Almanak: 2010-2020. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yayınları, Ankara, 2021.
  8. Ali Fuad Başgil'e Armağan (Editörlük), Kadim Yayınları, Ankara, 2017.
  9. Siyasal Düşünceler Tarihi (Editörlük), Orion Yayınları, Ankara, 2016. (Üçüncü Baskı 2019) (Fatih Duman ile birlikte)
  10. Siyasetin Yüzleri: Antik Yunan'dan Postmodern Döneme Kavramlar ve Süreçler, Tezkire Yayınları, İstanbul, 2016.
  11. Siyasal Düzenin Sınırları: Demokrasi, Demokratikleşme ve Katılımcı Siyaset, Tezkire Yayınları, İstanbul, 2015.
  12. Tek Parti Döneminde Devletçilik: Türkiye'de Otoritarizmin Siyasal ve Ekonomik Kökenleri, Liberte Yayınları, Ankara, 2009

    İkinci baskısı Tezkire Yayınları, İstanbul, 2015;

    Üçüncü baskısı Kadim Yayınları, Ankara, 2021.
  13. Küreselleşme Çağında Egemenlik: Ulusal Egemenliğin Yeni Sınırları, Lotus Yayınları, Ankara, 2006

    İkinci baskısı Egemenlik: Bir Kavramın Geçmişi, Bugünü ve Geleceği, adıyla Tezkire Yayınları, İstanbul, 2014;

    Genişletilmiş ve güncellenmiş üçüncü baskısı Egemenlik: Bir Kavramın Tarihi adıyla Kadim Yayınları, Ankara, 2021.

     

 

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

 

 

 

Aldığı ödüller (varsa)

 

 

 

YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Başkanlığına atanma tarihi

 

01.09.2023