Recep UZ

Doğum yeri ve tarihi

​Gür​ün/SİVAS, 1975

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih


Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü,

1996

Tarih sırasına göre Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler


1998 -1999 SSK Genel Müdürlüğü, Sigorta Müfettiş Yrd.

1999 – 2003 T.Halk Bankası, Müfettiş Yrd. – Müfettiş

2003 – 2006 Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Müfettiş

2006 -2017 Sağlık Bakanlığı, Müfettiş – Başmüfettiş - Sağlık Başdenetçisi

2014 -2015 Sağlık Bakanlığı, Daire Başkanı V.

2015 – 2017 Başbakan Yardımcılığı Makamı (Danışman)

2016 – 2017 Uyuşturucu ile Mücadele Kurul Üyeliği

2017 -2018 Kültür ve Turizm Bakanı Özel Kalem Müdürü

2017 -2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı, TURAŞ Turizm Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği

2019 – 2023 Sağlık Bakanlığı, Daire Başkanı

2023 – Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliği

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)


Sağlık Bakanlığında, 2008 -2011 yılları arasında Performans Denetimi.

YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Başkanlığına atanma tarihi


09.06.2023 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliğine atandı.