Dr​. Sıddık TOPALOĞLU

​​
​ 


 

 

Doğum yeri ve tarihi

 

 

İzmir - 1961

 

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

 

D.E.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Akademik Unvanlar

  •  D.E.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Bilim Uzmanı),1983
  •  D.E.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Bilim Doktoru),   1992

 

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

 

  • Ç.S.G.B. İş Teftiş İzmir Grup Başkanı (2001-2007)
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Terfiş Kurulu Başkanı( 2007-2008)
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar  Yardımcısı (2008-2012)
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Terfiş Kurulu Başkanı (2012-2014)
  • Ç.S.G.B. Bakanlık Müşaviri (2014-2018)
  • Yükseköğretim Kurulu Üyeliği (2018-)

 

Başlıca 5 eseri (kitap)

İş Kazası ve Meslek Hastalığı (Haklar, Yardımlar, Yükümlülükler,Tazminat ve Ceza Sorumlulukları) (Faruk Çınkı ile beraber TİSK, 2014, Ankara)


Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Atanma Tarihi

 30.05.2018 tarihinde YÖK  Denetleme Kurulu Üyeliğine atanmıştır.