​​​​

​​​​​Prof. Dr​. Ra​mazan KAPLAN

 

 

Doğum yeri ve tarihi

 

 

 • Isparta/Yalvaç, 1951

 

 

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

 

 • Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü, 1978

 

 

Akademik Unvanlar

 

 

 • Doktora; Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, 1987
 • Yardımcı Doçent,1988
 • Doçent, 1993
 • Profesör, 2000

 

 

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

 

 • Fakülte Kurulu Üyesi (1994-1997)
 • Kültür Bakanlığı, Bakan Danışmanı (1996-1997)
 • Kültür Bakanlığı, "Kültür ve Sanat Eserleri Yayın Danışma Kurulu Üyesi (1996-1997)
 • Kültür Bakanlığı, "Kaynak ve Sanat Eserleri Yayın Danışma Kurulu Üyesi (1996-1997)
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (2001-2007)
 • Milli Eğitim Bakanlığı, "Kültür Eserleri Danışma ve Yayın Kurulu Başkanı (2003-2008)
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Dergisi Yayın Kurulu Başkanı (2003-2008)
 • Milli Eğitim Bakanlığı, "21. Yüzyılda Müfredat Reformu, Politikalar, Perspektifler ve Stratejiler Uluslararası Konferansı", Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Bakanlık Temsilcisi, İstanbul (8-10 Haziran 2005)
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi Başkanı (2005-2008)
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı (2006-2008)
 • Fakülte Kurulu Üyesi (2006-2008)
 • Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı (2007-2008)
 • Milli Eğitim Bakanlığı, "Akdeniz Ülkeleri Yüksek Öğrenim Alanında Bakanlar Konferansı", Bakanlık Temsilcisi, Mısır (17-19 Haziran 2007)
 • Milli Eğitim Bakanlığı, "Küreselleşmenin Merkez ve Çok Kültürlülüğe Etkisi" Konferansı, Bakanlık Temsilcisi, İsrail (5-8 Şubat 2007)
 • Türk Dil Kurumu, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı (Belleten), Yayın Danışma Kurulu Üyesi (2007-2008)
 • Bartın Üniversitesi Rektörü (2008-2017)
 • Kalkınma Bakanlığı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kalkınma Kurulu Başkanı (2013-2016)
 • Yunus Emre Enstitüsü, Mütevelli Heyet Üyesi (2014-2017)
 • TÜBİTAK, Sosyal ve Beşeri Bilimler Danışma Kurulu Üyesi (2014-2017)
 • Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi (2017-2018)

 

 

Başlıca 5 eseri (kitap)

 

 

 • Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, 1987
 • Klasikler Tartışması (Başlangıç Dönemi), 1988
 • Mektuplarım (Muallim Naci), 1998

 

 

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

 

 

 • Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, "Türk Dünyası Edebiyat Terimleri ve Kavramları Ansiklopedik Sözlüğü" Projesi, Başkan Yardımcısı (1994-1998)
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, "Türkçe (1-5,6-8); Türk Dili ve Edebiyatı (9-12) Öğretim Programlarının Yenilenmesi Projesi), Proje Genel Koordinatörü (2003-2006)
 • Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk Tiran Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Müfredat Programı Hazırlama Komisyonu Başkanı, Tiran-Arnavutluk (9 Mart 2005),

 

 

 

YÖK Denetleme Kurulu

Üyeliğine Atanma Tarihi

 

 

 

 • 7 Şubat 2018 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.