​​​​​Prof. Dr​. İbrahim AYDINLI

​​
​   Doğum yeri ve tarihi: Denizli / Çal, 1971

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih:

 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi , 1994

Akademik Unvanlar

 • Doktora:  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, 2004.
 • Doçentlik Unvanı;2010.
 • Profesörlük Unvanı;2015.

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 • Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okul Müdürlüğü (2012-2014)
 • Yüksek Hakem Kurulu Üyeliği (2014-2016)
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Arabulucu (2009-2016)
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Ceza Kurulu Üyeliği (2012-2016)
 • TÜBA Asosiye Üyesi (2013-2016)
 • TÜBİTAK BİDEB Danışma Kurulu Üyeliği(2014-2016)
 • ULAKBİM Hukuk Tabanlı Dergileri Değerlendirme Komisyon Üyeliği (2014-2016)
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü (28 Temmuz 2016- 31 Aralık 2016)

Başlıca 5 eseri (kitap): ​

 • Türk İş Hukukunda İşyeri ve İşletme Kavramları, Demiryol-İş, Ankara, 2000.
 • İşverenin Sosyal Temas ve İş İlişkisinden Doğan Edimden Bağımsız Koruma Yükümlülükleri ve Sonuçları Seçkin Yayıncılık, Mayıs-2004, Ankara.
 • Alt İşveren (taşeron) İlişkisi ve Muvazaa Sorunu, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Temmuz 2015.
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk Seçkin Yayıncılık, Temmuz 2015, Ankara.

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa): ​

 • Türkiyede Kamu Görevlilerinin Sosyal, Ekonomik ve Hukuki Durumları, 2002(Editör)
 • Üniversite Gençliği, "Gazi Üniversitesi Örneği" (uzman) 2004.

 

YÖK Başkanlığına Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi:

28 Aralık 2016 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.