​Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ

​​​
​​  

 

 ​

 ​

Doğum yeri ve tarihi

 •  Ünye/Ordu, 1965

 

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü (1987)​​

 

Akademik Unvanlar

 • Yüksek Lisans: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı Anabilim Dalı (1993)
 • Doktora: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı Anabilim Dalı (1997)
 • Doçentlik Unvanı: 2003
 • Profesörlük Unvanı: 2009​

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

Akademik Görevler:

 • Arş. Gör. (1993-1997), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
 • Yrd. Doç. (1997-2003), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
 • Doç. Dr. (2003-2005), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
 • Doç Dr. (2005-2006), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
 • Doç Dr. (2006-2009), Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü
 • Prof. Dr. (2009-2021), Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

İdari Görevler:

 • Üretim Mühendisi (1988-1990), Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü/ TİGEM
 • Bölge Müdürü (1990-1991), Tekfen Tarımsal Üretim ve Pazarlama A.Ş./ TEKFEN HOLDİNG
 • Genel Müdür (1991-1993), Bengisu Tarım Ticaret Sanayi A.Ş.
 • Dekan Yardımcılığı (2006-2009), Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
 • Farklı Fakültelerde Dekan Vekilliği ve Kurul Üyelikleri (2006-2019)
 • Bölüm Başkanı (2009-2011), Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
 • Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Üyeliği (2009-2011)
 • Rektör (2011-2019), Ordu Üniversitesi
 • Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi (2021- )​


Başlıca Eserleri

 • ​Yarılgaç, T., Kazankaya, A., Şen, S.M., Balta, F. (2002). Damage of late spring frosts in selected walnut (Juglans regia L.) pistillate flowers around Lake Van Region. Bio-Science Research Bulletin 18(2), 151-155.
 • Yarılgaç, T., Kadan, H. (2002). Morphological and pomological traits of Sour Cherry ‘Kutahya’ (Prunus cerasus L.) grafted on Prunus avium and Prunus mahaleb rootstocks in Van conditions. The Indian Journal of Agricultural Sciences, 72(6), 358-361.
 • Yarılgaç, T., Balta, F., Balta, M.F., Muradoğlu, F., Şen, S.M. (2004). Physical and chemical attributes of peach cultivars grown under ecological conditions in Van. European Journal of Horticultural Science, 69(3), 111-116.
 • Yarılgaç, T., Balta, M.F., Özrenk, K., Muradoğlu, F. (2005). Indigenous Sour cherry (Prunus cerasus L.) germplasm of Lake Van Basin. Asian Journal of Plant Sciences, 4(6), 558-561.
 • Yarılgaç, T., Bostan, S.Z., Karadeniz, T., Balta, M.F. (2008). Kernel sugar components of Turkish and foreign apricot ( Prunus armeniaca L.) Varieties. Asian Journal of Chemistry, 20(1), 787-792.
 • Yarılgaç, T., Pekdemir, M. (2018). Promising Strawberry tree genotypes from North Anatolia, Turkey. Erwerbs-Obstbau, 61(1), 79-84.
 • Yarılgaç, T., Kadim, H., Ozturk, B. (2018). Role of maturity stages and modified atmosphere packaging on the quality attributes of Cornelian cherry fruits (Cornus mas L.) throughout shelf life. Journal of the Science of Food and Agriculture, 99(1), 421-428.
 • Şen, S.M., Kazankaya, A., Yarılgaç, T., Doğan, A. (2006). Bahçeden Mutfağa Ceviz. Maji Yayınları , 233 s, Ankara.
 • Yarılgaç, T. (2019). Aromatik Bitkilerden Unlu Mamüller. Araşt. K., Erol Ofset/Samsun.
 • Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel dergi ve kongre tebliğ kitaplarında yayınlanmış 100’ün üzerinde bilimsel eseri ve danışmanlık yaptığı çok sayıda lisansüstü tez çalışması bulunmaktadır.


 

 

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

 

 

 • Modern Fındık Tekniklerinin Uygulanmasına Yönelik Eğitim Projesi, (2007) AB Projesi, Yürütücü
 • Organik Tarım Geliştirme Projesi, (2007) AB Projesi, Araştırmacı.
 • Sürdürülebilir ve Karlı Fındık Yetiştiriciliği, (2007) AB Projesi, ​Araştırmacı.
 • Fatsa Fındık, Kivi ve Ceviz Üretimi Geliştirme Projesi, (2007) AB Projesi, Araştırmacı.
 • Fındık Yetiştiriciliğinde İyi Tarım uygulamaları, (2007) AB Projesi, Araştırmacı.
 • Fındık Dikim Sistemleri, (2007) AB Projesi, Araştırmacı.
 • Ordu Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Projesi, (2009) DPT Altyapı projesi, Yürütücü.
 • Bazı Aromatik Bitkilerin Unlu Mamullerde Kullanımı, (2010) AB projesi, Yürütücü.
 • Anaç Adayı Kiraz, Vişne ve Mahlep Genotiplerinin Doku Kültürü Yöntemiyle Çoğaltılması, (2015). Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü.
 • Bodur Elma Yetiştiriciliğinde Farklı Ürün Yükü ve Pro-Ca (Prohexadione Calcium) Uygulamalarının Vejetatif Büyüme, Verim ve Meyve Kalitesine Etkisi, (2015). Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü.
 • Kızılcık (Cornus mas L.) Meyvesinin Soğukta Muhafaza ve Raf Ömrü Performansının Belirlenmesi, (2016). Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü.
 • Ordu Ekolojik Koşullarında Klonal Anaçlar Üzerinde Yetiştirilen Bazı Elma Çeşitlerinin Verim ve Meyve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, (2018). Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü.​


YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Atanma Tarihi

19 Ocak 2021 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.