​​​​​​Prof. Dr​. Yüksel Birinci                                                                                                                                                                                        

 

 

Doğum yeri ve tarihi

Trabzon, Of

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

Hamburg Üniversitesi Ekonomi Bölümü, 1989


Akademik Unvanlar

 • Doktora: Marmara Üniversitesi
 • Doçentlik Unvanı; 2002
 • Profesörlük Unvanı;2013​

 

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 


 • Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi. 2003 - 2007
 • Sümer Halı Yönetim Kurulu Üyesi 2005 -  2008
 • Avrupa Patent Organizasyonu İdari Konseyi Türkiye Delegasyonu Başkanı 2007 – 2008
 •      Avrupa Patent Organizasyonu Bütçe ve Finans Komitesi Türkiye Delegasyonu Başkanı ve İdari Konsey Türk Delegasyonu İkinci Başkanı  2003 -  2013
 • Türk Patent Enstitüsü Başkan Vekili  ve Yönetim Kurulu Başkanı 2007 - 2008
 • Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi 2009 -  2013
 • Siirt Üniversitesi SBE Bölgesel Kalkınma İktisadı Anabilim Dalı Başkanı 20013-2017
 • Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı 20013-2017
 • Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 2013-2017
 • Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı 2013-2017
 • Batman Üniversitesi İİBF Dekanı 2017-2018
 • Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı 2017-2018

 
Başlıca 5 eseri (kitap)

 

 •      Birinci, Yüksel;Euro'nun Uluslar arası Finansal Piyasalar ve Türkiye Ekonomisi  Üzerindeki Etkileri, Alfa Yayınları, İstanbul 2001.
 • Birinci, Yüksel; Ali Savaş Altunç; Siirt Üniversitesinin Kentin Sosyal ve Ekonomik Gelişimine Katkısı, Kutlu Yayınevi, İstanbul.
 • Birinci, Yüksel; Editör, Alternatif Yaklaşımlarla Ekonomik Büyüme, Birinci Baskı: Kriter Yayınevi 2019 / İSTANBUL.
 •      Birinci, Yüksel; “Patent Korumasının Yeniliklerin Yayımı Üzerindeki Etkileri", Yeniliklerin Yayılımı Kuramsal ve Uygulamalı Tartışmalar", Yıl:2011/Temmuz S.21-40. (Kitap Bölümü).
 •      Birinci, Yüksel; “The Role of Effective Protection of IP Right on Economic Growth “ “,Innovation Policies, Business Creation and Economic Development, Springer, NewYork, Yıl:2009 S.51-62. (Kitap Bölümü).
 •      Birinci, Yüksel; “Protektionismus im Bereich der Waehrugspolitik; Theorie und Erscheinungsformen", (Bölüm),Prof. Dr. Yüksel ÜLKEN'e Armağan, İ.Ü., İktisat Fakültesi , 2000,
 •      Birinci, Yüksel (Editör); “Siirt İlinin Demografik Yapısının Türkiye ile Karşılaştırılması ve Bölgesel Kalkınma Açısından Yorumlanması" İstanbul 2017.

 

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

 

 • “Endüstriyel Teknoloji Projesi-II", Dünya Bankası'ndan 15,000,000 $ bütçeli (1999-2006), Proje Sorumlusu (2004-2006)
 • “İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Patent Ofisleri arasında Teknik İşbirliği Projesi", İslam Kalkınma Bankası'ndan 800,000 $ bütçeli, (2006-2013), Yönetici
 • “Sınai Mülkiyet Haklarının Yürütme ve Uygulamasının Güçlendirilmesi için Türkiye'nin Desteklenmesi", Avrupa Birliği'nden 1.200.000 € bütçeli (2010-2011), Kıdemli Program Görevlisi


YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Atanma Tarihi

27 Ağustos 2018 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.