Prof. Dr. Turan BUZGANDoğum yeri ve tarihi

· Bingöl, 1963

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi (1986)​​

Akademik Unvanlar

· Tıpta Uzmanlık: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (1998)

· Doçentlik Unvanı: 2010

· Profesörlük Unvanı: 2015​

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

Akademik Görevler:

· Arş. Gör. (1994-1998), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

· Yrd. Doç. (2001-2004), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

· Doç. Dr. (2014-2015), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

· Prof. Dr. (2015-2021), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

İdari Görevler:

· SSK Polatlı Dispanseri Sorumlu Hekimliği (1987-1989)

· SSK Bingöl Dispanseri Sorumlu Hekimliği (1990-1994)

· Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Sekreterliği ve Başkanlığı (2002-2004)

· Genel Müdür Yardımcılığı (2004-2005), Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

· Genel Müdürlük (2005-2007), Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

· Müsteşar Yardımcılığı (2007-2013), Sağlık Bakanlığı

· Kurum Başkanlığı (2013-2013), Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

· Etimesgut Devlet hastanesi Başhekimliği (2013), Sağlık Bakanlığı

· Sağlıkta Dönüşüm Programı Planlama ve Yönetim Ekibi Üyeliği (2005-2013)

· Türkiye Milli Zoonoz Komitesi Başkanlığı (20007-2013, münavebeli) Sağlık Bakanlığı-Tarım Bakanlığı ve Diğer İlgili Kurumlar

· Kuş Gribi İle Mücadele Koordinatörlüğü ve Bilim Kurulu Başkanlığı (2005-2006), Sağlık Bakanlığı

· Tütünle Mücadele Koordinatörlüğü (2008-2013)

· Grip Pandemisi Koordinörlüğü ve Bilim Kurulu Başkanlığı (2009-2010), Sağlık Bakanlığı

· Aile Hekimliğine Geçiş ve Uygulama Koordinatörlüğü (2010-2013), Sağlık Bakanlığı

· Sağlık Bakanlığının Yeniden Yapılandırılması Yönetim Ekibi (2011-2012), Sağlık Bakanlığı

· Hijyen Komitesi Koordinatörlüğü (2020-2021), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

· Covid-19 Pandemisi İl Pandemi Kurulu Üyeliği (2020-2021), Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

· Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi (2021- )​

Başlıca Eserleri

Bilimsel Makale yayınları

· Akdeniz, H, Irmak H, Seçkinli T, Buzgan T, Demiröz, AP. ‘‘Hematological Manifestations in Brucellosis Cases in Turkey,’’ Acta Med. Okayama, 52, 63-65 (1998).

· Metin A, Akdeniz H, Buzgan T. ‘‘Cutaneous Findings Encountered in Brucellosis and review of the literature,’’ Int. J. Dermatol, 40, 434-438 (2001).

· Irmak H, Buzgan T, Karahocagil MK, Sakarya N, Akdeniz H, Çaksen H ve Demiröz AP. “Cutaneous Manifestations of Anthrax in Eastern Anatolia: A Review of 39 Cases”, Acta Med. Okayama, 57, 235-240 (2003).

· Irmak H., Buzgan T, Karahocagil MK, Evirgen Ö, Akdeniz H, ve Demiröz AP. “The Effect of Levamisole Combined with The Classical Treatment in Chronic Brucellosis”, Tohoku J. Exp. Med., 201, 221-228 (2003).

· Irmak H., Buzgan T, Evirgen O, Akdeniz H, Demiroz AP, Abdoel TH, Smits HL, ‘Use of the Brucella IgM and IgG Flow Assays in the Serodiagnosis of Human Brucellosis in an Area Endemic for Brucellosis’, Am J Trop Med Hyg. 70, 688-694 (2004).

· Karahocagil MK, Buzgan T, Irmak H, Karsen H, Akdeniz H ve Akman N. “Comparison of Intramuscular and Intradermal Applications of Hepatitis B Vaccine in Hemodialysis Patients”, Renal Failure, 28, 561-565 (2006).

· Akdeniz H, Buzgan T, Tekin M, Karsen H ve Karahocagil MK. “An Outbreak of Botulism in A Family in Eastern Anatolia Associated with Eating Süzme Yoghurt Buried Under Soil”, Scand. J. Infect. Dis., 39, 108-114 (2007).

· Karsen H, Akdeniz H, Irmak H, Buzgan T, Karahocagil MK, Koçak Z ve Sünnetçioğlu M. “A Brucellosis Case Presenting with Mass Formation Suggestive for Tumor in Soft Tissue”, Southern Medical J., 100, 1137-1139 (2007).

· Buzgan T, Karsen H, Karahocagil MK, Akdeniz H, Sunnetçioğlu M, “A case of brucellosis presenting as high titer negative result by standard tube agglutination test“, Mikrobiyol Bülteni, 41,151-154, (2007).

· Estrada-Peña, A, Vatansever Z, Gargili A, Buzgan T, ‘‘An early warning system for Crimean-Congo haemorrhagic fever seasonality in Turkey based on remote sensing technology,’’ Geospat Health., 2, 127-135 (2007).

· Dilli D, Bostanci I, Dallar Y, Buzgan T, Irmak H, Torunoğlu MA. ‘‘Recent findings on pertussis epidemiology in Turkey’’, Eur J Clin Microbiol Infect Dis., 27, 335-341 (2008).

· Esen B, Gozalan A, Coplu N, Tapar FS, Uzun R, Aslan T, Ertek M, Buzgan T, Akin L. ‘‘The presence of tick-borne encephalitis in an endemic area for tick-borne diseases, Turkey,’’ Trop Doct. 38, 27-28 (2008).

· Cevik MA, Elaldi N, Akinci E, Ongürü P, Erbay A, Buzgan T, Uzun R, Kubar A, Bodur H. ‘‘A preliminary study to evaluate the effect of intravenous ribavirin treatment on survival rates in Crimean-Congo hemorrhagic fever,’’ J Infect. 57, 350-351 (2008).

· Yilmaz GR, Buzgan T, Torunoglu MA, Safran A, Irmak H, Com S, Uyar Y, Carhan A, Ozkaya E, Ertek M. ‘‘A preliminary report on Crimean-Congo haemorrhagic fever in Turkey’’, Euro Surveill. March - June 2008, 13 (2008).

· Yilmaz GR, Buzgan T, Irmak H, Safran A, Uzun R, Cevik MA, Torunoglu MA. ’’The epidemiology of Crimean-Congo hemorrhagic fever in Turkey 2002-2007’’, Int J Infect Dis., 13, 380-386 (2008).

· Buzgan T, Irmak H, Yılmaz GR, Torunoğlu MA, Safran A, ‘‘Epidemiology of Human Rabies in Turkey: 1992-2007’’, Turkish Journal of Medical Sciences, 39 (3) (2009).

· Buzgan T, Karahocagil MK, Irmak H, Binici İ, Karsen H ve Akdeniz H. ‘‘204 Bakteriyel Menenjit Olgusunun Retrospektif İncelenmesi’’, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (2009).

· Akcali A, Yilmaz N, Uyar Y, Ertek M, Buzgan T. ‘Genotyping of mumps virus circulating in Turkey in the 2006-2007 winter season’, Arch Virol. 154 (11):1807-12 (2009).

· Buzgan T, Karahocagil MK, Irmak H, Baran AI, Karsen H, Evirgen O, Akdeniz H. ‘Clinical manifestations and complications in 1028 cases of brucellosis; a retrospective evaluation and review of the literatur’, Int J Infect Dis 14(6) 469-78 (2009).

· Ozdarendeli A, Canakoglu N, Berber E, Aydın K, Tonbak S, Ertek M, Buzgan T, Bolat Y, Aktaş M, Kalkan A. ‘The complete genom analysis of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus isolated in Turkey’, Virus Res 147(2)288-93, (2009).

· Yorgancioglu A, Türktaş H, Kalayci O, Yardim N, Buzgan T et al. ‘The WHO global alliance against chronic respiratory diseases in Turkey (GARD Turkey)’, Tuberk Toraks 57(4):439-52, (2009).

· Ceyhan M, Yildirim I, Ferraris O, Bouscambert-Duchamp M, Frobert E, Uyar N, Tezer H, Oner AF, Buzgan T, et al. ‘Serosurveillance study on transmission of H5N1 virus during a 2006 avian influenza epidemic’, Epidemiol Infect 138(9)1274-80, (2010).

· Dede FS, Celen S, Bilgin S, Ure G, Ozcan AO, Buzgan T, Kose R, Maternal deaths associated with H1N1 influenza virus infection in Turkey: a whole-of-population report, BJOG 118(10):1216-22, (2011).

· Cakir B, Buzgan T, Com S, Irmak H, Aydin E, Arpad C, Public awareness of and support for smoke-free legislation in Turkey: a national survey using the lot quality sampling technique. East mediterr Health J, 19(2)141-50, (2013).

· Yalçın SS, Tezel B, Yurdakök K, Pekcan G, Ozbaş S, Köksal E, Tunç B, Sahinli S, Altınsu AT, Köse MR, Buzgan T, Akdağ R. ‘A community-based iron supplementation program, ‘Iron-Like Turkey’, and the following prevalance of anemia among infants aged 12-23 months’, T J Pediatr 55(1)16-28, (2013).

· Güler S, Budakoğlu İ, Besler HT, Pekcan AG, Türkyılmaz AS, Çıngı H, Buzgan T, Zengin N, Dilmen U, Tosun Nihat, TNHS Study Group. Methodology of National Turkey Nutrition and Health Survey (TNHS) – 2010, Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences; 22(1): 7-29, (2014)

· Celik İ, Yüce D, Hayran M, Erman M, Kılıckap S, Buzgan T, Irmak H, Tosun N, Tuncer M, Akdag R. Nationwide Smoking Cessation Treatment Support Program – Turkey Project. ˙ Health Policy 119, 50–56, (2015)

· Ceyhan Mehmet, Ozsurekci Yasemin, Aydin Merve M., Akcali Kamil Can, Talim Beril, Celik Melda, Oncel Eda Karadag, Gurbuz Venhar, Aycan Ahmet Emre, Onbasilar Ilyas, Buzgan Turan. Determination of the Presence of Diphtheria Toxin in the Myocardial Tissue of Rabbits and a Female Subject by Using an Immunofluorescent Antibody Method. J Clin Med Res.; 7(6): 472-478, (2015)

· Turan Buzgan, İmran Hasanoğlu. An old foe still with us: Troubling issues on brucellosis. Medical Journal of Islamic World Academy of sciences, 2017; 25(3) 63-66

· Gönül Dinç Horasan, Kevser Tarı Selçuk, Sibel Sakarya, Kaan Sözmen, Gül Ergör, Nazan Yardım, Gülay Sarıoğlu, Meltem Soylu, Bekir Keskınkılıç, Turan Buzgan, Ünal Hülür, Halil Ekinci, Banu Ekinci, Belgin Ünal. Health-related quality of life and perceived health status of Turkish population. Quality of Life Research, Springer, 2019pp 1–11, DOI 10.1007/s11136-019-02167-z

· Güner R, Hasanoğlu İ, Kayaaslan B, Aypak A, Kaya Kalem A, Eser F, Özdemir B, Sarıcaoğlu EM, Ayhan M, Aybar Bilir Y, Özkoçak Turan I, Erdem D, Mutlu NM, Buzgan T, Dinç B, Akıncı E. COVID-19 experience of the major pandemic response center in the capital: results of the pandemic’s first month in Turkey. Turk J Med Sci 2020; 50: 1-9.

· Guner R, Kayaaslan B, Hasanoglu İ, Aypak A, Bodur H, Ates İ, Akinci E, Erdem D, Eser F, Izdes S, Kaya Kalem A, Bastug A, Karalezli A, Surel A, Ayhan M, Karaahmetoglu S, Ozkocak I,Arguder E, Ozdemir B, Mutlu MN, Aybar Bilir Y, Saricaoglu EM, Gokcinar D, Gunay S, Dinc B, Gemcioglu E, Bilmez R, Aydos O, Asilturk D, Inan O, Buzgan T. Ankara City Hospital COVID-19 Severity Score (ACCSES):A Calculation Tool in the Prediction of Severe Illness Requiring Intensive Care Follow-up. DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-63960/v1"

· Guner R, Hasanoglu İ, Kayaaslan B, Aypak A, Akınci E, Bodur H, Eser F, Kaya Kalem A, Küçükşahin O, Ates İ, Bastug A, Tezer Tekçe Y, Bilgiç Z, Gürsoy FM, Akçalı HN, Izdes S, Erdem D, Asfuroğlu E, Buzgan T. Comparing ICU Admission Rates of Mild/Moderate COVID-19 Patients Treated with Hydroxychloroquine, Favipiravir, and Hydroxychloroquine plus Favipiravir. Journal of Infection and Public Health, Available online 29 December 2020. https://doi.org/10.1016/j.jiph.2020.12.017

Kitap yayınları

· Buzgan T. “Capnocytophaga ve Selenomonas (Bölüm)’’, Mikrobiyoloji (Kitap), A. Tevfik Cengiz (editör), Güneş Kitabevi, Ankara, 2004.

· Turan Buzgan (Editörlerden) Pandemik İnfluenza Ulusal faaliyet Planı, Ankara, 2006, Sağlık Bakanlığı Yayınları.

· Turan Buzgan (Editörlerden) İlköğretim Çocukları İçin Gıda Hijyeni El Kitabı, Ankara, 2005, Sağlık Bakanlığı Yayınları.

· Turan Buzgan (Editörlerden), Yaşlılık ve Beslenme El Kitabı, Ankara, 2005, Sağlık Bakanlığı Yayınları.

· Turan Buzgan (Editörlerden), Sporcu Beslenmesi El Kitabı, Editörlerden, Ankara, 2005, Sağlık Bakanlığı Yayınları.

· Turan Buzgan (Editörlerden) Şark Çıbanı El Kitabı, Ankara, 2005, Sağlık Bakanlığı Yayınları.

· Turan Buzgan (Editörlerden) Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi El Kitabı, Ankara, 2005, Sağlık Bakanlığı Yayınları.

· Turan Buzgan (Editörlerden) Beslenme Bilgi Serisi El Kitapları (36 Kitapçık), Ankara, 2008.

· Turan Buzgan (Editörlerden) Tütünle Mücadele Bilgi serisi, Ankara, 2008, Sağlık Bakanlığı Yayınları.

· Turan Buzgan (Editörlerden) Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı, Ankara, 2010, Sağlık Bakanlığı Yayınları.

· Turan Buzgan (Editörlerden) Verem (Tüberküloz) Hastaları ile Hasta Yakınlarını Bilgilendirme Rehberi ve Veremli Hastaların Hak ve Sorumlulukları, Ankara, 2011, Sağlık Bakanlığı Yayınları.

· Turan Buzgan (Editörlerden) Tüberküloz tanı ve Tedavi Rehberi, Ankara, 2011, Sağlık Bakanlığı Yayınları.

· Turan Buzgan, Ülkemizde Aşılama Politikaları Aşı Kitabı: 55-63, Editörler: S. Badur, M. Bakır, Akademi Yayınevi, Ankara, 2012, (bölüm yazarlığı)

· Sağlık Personeline Yönelik El Yıkama ve El Dezenfeksiyonu Rehberi (Hazırlayanlar: Dr. Saniye Bilici, Yrd. Doç. Dr. Hasan Irmak, Doç. Dr. Turan Buzgan), Sağlık Bakanlığı Yayınları, yayın No:726, 2012.

· Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010, Beslenme Sonuç Raporu, Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara, 2014.

· Covid-19 Küresel salgın Değerlendirme Raporu, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, TÜBA Raporları No: 34 ISBN: 978-605-2249-43-7, 2020, (kitap yazarlığı)

· The Assessment Report on COVID-19 Global Outbreak, Turkish Academy of Sciences Publications, TÜBA Report No: 39, ISBN: 978-605-2249-51-2, 2020 (Kitap Yazarlığı)

· Turan Buzgan, Öner Güner, The Effectiveness of the World Health Organization in Pandemics and the Future of the Post-Pandemic Era, Reflections on the Pandemic in the Future of the World © Turkish Academy of Sciences Publications, ISBN: 978-605-2249-53-6, 2020 (kitap yazarlığı)

· Turan Buzgan, Rahmet Güner (editörler), Covid-19 Pandemisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını (e-kitap), ISBN: 978- 605-4929-15-3, 2021,

· Turan Buzgan, Mikroorganizmalar ve salgınların Başlama Mekanizmaları, Covid-19 Pandemisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını (e-kitap), ISBN: 978- 605-4929-15-3, 2021,(kitap bölümü)

· Turan Buzgan, Peyman Altan, Salgın Tarihi, Covid-19 Pandemisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını (e-kitap), ISBN: 978- 605-4929-15-3, 2021, (kitap bölümü)

· Turan Buzgan, Selcen Kotanoğlu, Covid-19 Pandemisi: Dünyadaki Zaman Çizelgesi, Covid-19 Pandemisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını (e-kitap), ISBN: 978- 605-4929-15-3, 2021, (kitap bölümü)

· Ahmet Sertçelik, Turan Buzgan, Covid-19 Pandemisi: Epidemiyolojik Veriler, Covid-19 Pandemisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını (e-kitap), ISBN: 978- 605-4929-15-3, 2021, (kitap bölümü)

· M. Ali Torunoğlu, Turan Buzgan, Ülkelerin Pandemiye Yaklaşımı: Test Politikaları Farklılıkları, Covid-19 Pandemisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını (e-kitap), ISBN: 978- 605-4929-15-3, 2021, (kitap bölümü)

· Ahmet Özlü, Turan Buzgan, Pandemiden Çalışanı Korumak: İş Sağlığı ve Güvenliği, Covid-19 Pandemisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını (e-kitap), ISBN: 978- 605-4929-15-3, 2021, (kitap bölümü)

· Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel dergi ve kongre tebliğ kitaplarında yayınlanmış çok sayıda bilimsel eseri ve danışmanlık yaptığı çok sayıda lisansüstü tez çalışması bulunmaktadır.

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

· Van Yöresinde Bruselloz Eradikasyon ve Profilaksisi, Devlet Planlama Teşkilatı Projesi, 98-TF-053-1998, Araştırmacı.

· Brusellozun Tanı ve Tedavisinde Tüp Aglütinasyon Testi ile Brusella Spesifik Ig Testlerinin Karşılaştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, TF-056-2001, Koordinatör.

· Van İlinde Doğurgan Yaş Kadın Populasyonunda Hepatit B Taraması ve Profilaksisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, TF-057-2001, Yardımcı Yürütücü.

· Hepatit B profilaksisinde klasik intramüsküler ve alternatif subkutan, intradermal aşı uygulama sonuçlarının karşılaştırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, TF-061-2001 nolu proje, Yardımcı Yürütücü.

· Türkiye’de Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar ve HIV Sürveyansı Hizmet Araştırması AB Projesi, 2006-2007, Koordinatör.

· Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojik Sürveyansı ve Kontrolü Sisteminin Güçlendirilmesi AB Projesi Faz I-II (TR0503.13), 2007-2009, Koordinatör.

· Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA, ulusal hepatit seroprevalansı araştırmasını da içeren), Sağlık Bakanlığı, 2009-2011: Proje Yürütme Kurulu Başkanlığı.

YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Atanma Tarihi

04 Haziran 2021 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.