​​

Doğum Yer​i ve Tarihi

Rize / Merkez, 1970


Lisans Eğitimi Aldığı Üniversite, Bölüm, Tarih

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, ​1992


Akademik Unvanlar

 • Doktora; Sakarya Üniversitesi, SBE, 1998
 • Yardımcı Doçent, 2000
 • Doçent, 2005
 • Profesör, 2009

Üniversitelerde ve Kamu Kurumlarında Aldığı Akademik ve İdari Görevler

 • SAÜ-İİBF; Araştırma Görevliliği (1993-2000)
 • KTÜ-Ünye İİBF; Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Dekan Vekilliği (2000-2002)
 • KTÜ-Rize MYO; Müdür Yardımcılığı ve Müdür Vekilliği (2002-2004)
 • Tarım ve Orman Bakanlığı; Bakan Danışmanı ve Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi (2003-2008)
 • KOSGEB Rize Değerleme ​​Kurulu Üyeliği (2011-2016)
 • DOKA ve MARKA Kalkınma Ajansları Değerlendirme Kurul Üyesi (2008-2018)
 • TOBB Rize Danışmanı (2014-2016)
 • RTEÜ; İİBF Dekanı, Rektör Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı (2009-2021)

Başlıca 5 Eseri (Kitap)

 • Reverse Mortgage System and Its Applicability In Turkey – Trabzon Case, 2019
 • Döviz Piyasaları ve Döviz Kuru Sistemleri, 2015
 • Döviz Kuru Riski ve Riskten Korunma Hedging İşlemleri, 2015
 • Türkiye’de Finansal Yönetim Uygulamaları, 2009

Ulusal ya​ da Uluslararası Alanda Gerçekleştirdiği Önemli Projeler (Varsa)

 • Entegre Raporlamanın İç Değişim Mekanizması ve Yatırımcı Kararları Üzerindeki Etkisi, 2019-2020
 • Doğu Karadeniz Lojistik Merkezi Projesi, 2012-2014
 • Rize Sektörel Kalkınmada Vizyoner Projeler Çalıştayı, 2013
 • Türkiye’de Çay Tüketim Analizi, 2012

YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Atanma Tarihi
 18 Ağustos 2021 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.