​Prof. Dr​. Metin DAĞDEVİR​EN

​​
​  

Doğum yeri ve tarihi:

Ankara, 1976


Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü (1995-2000)


Akademik Unvanlar:

 • Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı (2002)

 • Doktora: Gazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı (2005)

 • Doçentlik Unvanı: 2010​​

 • Profesörlük Unvanı: 2016


Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler:

Akademik Görevler:

 • Arş. Gör. (2001-2008) Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

 • Yrd. Doç. (2008-2010) Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

 • Doç. Dr. (2010-2016) Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

 • Prof. Dr.(2016-2019) Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü


İdari Görevler:

 • Bölüm Başkan Yardımcısı (2008-2011), Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

 • Dekan Yardımcısı (2013-2016), Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

 • Müdür (2016-2017), TUSAŞ-Kazan Meslek Yüksekokulu

 • Genel Sekreter (2016-2019), Gazi Üniversitesi

 • Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi (2020), Yükseköğretim Kurulu