Doğum yeri ve tarihi


Şarkışla-Sivas, 23/11/1967


Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Sakarya Mühendislik Fakültesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü, 1993.

 

Akademik Unvanlar

 • Yüksek Lisans; Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji Mühendisliği Anabilim Dalı, Eylül 1995.
 • Doktora: Doktora; Florida State University (USA) ve Sakarya Üniversitesi (Türkiye), Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji Mühendisliği Anabilim Dalı, 1995.
 • Doçentlik Unvanı; 2005
 • Profesörlük Unvanı;2010


 


Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

 • ​Araştırma Görevliliği, Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı, 1994-2001
 • Araştırma Görevliliği, Florida State University, Florida, USA, Magnet Bilimi ve Teknolojisi, 1997-2000
 • Araştırmacı, National High Magnetic Field Lab., Florida, USA, 1997-2000.
 • Post-doktora, National High Magnetic Field Lab., Florida, USA, 2000-2000.
 • Öğretim Görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı, 2001-2002.
 • Post-doktora, Superconductivity Research Lab. ISTEC, Nagoya, Japan, 2002-2002.
 • Yrd. Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı, 2002-2005.
 • Araştırmacı, Dokuz Eylul Universitesi, Yüzey Teknolojileri ve Hasar Analizleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YUTHAM), İzmir, Türkiye, 2005-2008.
 • Kısa dönem Misafir Araştırmacı, Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung (IFW), Solid-State and Materials Research, Dresden, Germany, 2006.
 • Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı, Araştırmacı, Dokuz Eylul Universitesi, Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulaması Merkezi (EMUM), İzmir, Türkiye, 2009-2018.
 • TÜBİTAK Danışma Kurulu (DK) Üyeliği, TÜBİTAK, Ankara, Türkiye, 2010-2012.
 • Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı Başkanı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2011-2014.
 • TÜBİTAK ARDEB Bor Danışma Kurulu (DK) Üyeliği, TÜBİTAK, Ankara, Türkiye, 2012-2015.
 • TÜBİTAK MAG Yürütme Komitesi (GYK) Üyeliği, TÜBİTAK, Ankara, Türkiye, 2012-2014.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Komisyonu, Dokuz Eylul University, İzmir, Türkiye, 2012-2014.
 • Nanobilim ve Nanomühendislik Bölüm Başkanı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye, 2012-2018.
 • TÜBİTAK ARDEB Grafen Danışma Kurulu (DK) Üyeliği, TÜBİTAK, Ankara, Türkiye, 2013-2014.
 • Bilim, Teknoloji ve İnnovasyon Yüksek Kurulu Üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, İzmir, Türkiye, 2013-2015.
 • BAP Komisyon Üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, İzmir, Türkiye, 2013-2017.
 • Review Panel Expert, Europain Union, Cost Action Proposal, Submission, Evaulation, Selection and Approval Procedure, The Cost Association, Brussels, Belgium, 2015-2018.
 • TÜBİTAK Öncelikli Alanları Destekleme Grubu Yürütme Komitesi  Üyeliği, TÜBİTAK, Ankara, Türkiye, 2015-2017.
 • Müdür, TEKNOBİM Nanoteknolojileri Araştırma Geliştirme Dezenfektan San. Tic. Ltd. Şti., TEKNOPARK Şirketi, İzmir, Türkiye, 2015-2017.
 • Değerlendirme ve Denetim Komisyon Üyesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara, Türkiye, 2014-2018.
 • TÜBİTAK Öncelikli Alanları Ar-Ge Destekleme Grubu Danışma Kurulu Üyeliği (Akıllı Malzemeler ve Nanoteknoloji Uygulamaları), TÜBİTAK, Ankara, Türkiye, 2017-2018.
 • TÜBİTAK Öncelikli Alanları Ar-Ge Destekleme Grubu Danışma Kurulu Üyeliği (Nano İmalat Teknolojileri), TÜBİTAK, Ankara, Türkiye, 2017-2018.
 • YÖK Eğitim Komisyon Üyesi (Fen ve Teknoloji Alanında Üstün Başarı Değerlendirme), YÖK, Bilkent, Ankara, Türkiye, 2017-halen.
 • Vekil Rektör,  Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, İzmir, TÜRKİYE, 2017-2018.
 • Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 2017-2018.
 • IBG Yönetim Kurulu Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 2017-2018.
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Başkan Vekili, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye, 2017-2018.
 • İZKA Kalkınma Kurulu Başkanı, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Kalkınma Kurulu Başkanlığı, Alsancak, İzmir, Türkiye, 2017-halen.
 • Yönetim Kurulu Başkanı, S.S. Dokuz Eylül Eğitim Öğretim Bilimsel Araştırma Proje ve İşletme Kooperatifi, İzmir, Türkiye, 2018.
 • Bioizmir Yönetim Kurulu Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Balçova, İzmir, Türkiye, 2018.
 • TÜBİTAK Öncelikli Alanları Ar-Ge Destekleme Grubu Danışma Kurulu Üyeliği (Otomotiv Malzemeleri), TÜBİTAK, Ankara, Türkiye, 2018.
 • Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Denetleme Kurulu Üyesi, YÖK, Bilkent, Ankara, Türkiye, 2018-halen.

 

 

Başlıca 5 eseri (kitap)

 

 • Weijers H.W., Hu Q.Y.,  Viouchkov Y., Celik E., Hascicek Y.S., Marken K., Parrell J. and Schwartz J., “Development and Testing of a 3 T Bi-2212 Insert Magnet", Advances in Cryogenic Engineering (Materials), vol. 45 A, pp.769-778, 2000.
 • Celik E., Yamada Y. and Hirabayashi I., "Epitaxial Growth of Nb-SrTiO3 Buffer Layers on LaAlO3 Substrates by Metalorganic Deposition", Key Engineering Materials, vol. 264-268, pp. 1289-1292, 2004.
 • Kaçmaz S., Ertekin K., Göçmentürk, M. Süslü, A. Ergun Y. and  Çelik E.,  “Selective Sensing of Fe3+ at Pico-molar Level with Ethyl Cellulose Based Electrospun Nanofibers", Reactive and Functional Polymers, vol. 73, pp.674-682, 2013.
 • Aydin I., Ertekin K., Demirci S., Gultekin S. and Celik E., “Sol-gel Synthesized Sr4Al14O25: Eu2+/Dy3+ Blue–green Phosphorous as Oxygen Sensing Materials", Optical Materials, vol.62, pp. 285-296, 2016.
 • Yurddaskal, M., Erol M. and Celik E., “Carbon Black and Graphite Filled Conducting Nanocomposite Films for Temperatures Sensor Applications", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, vol.28/13, pp.9514-9518, 2017.
 • Kayabasi E., Öztürk S., Celik E, Kurt H. and Arcaklioğlu E., “Prediction of Nano Etching Parameters of Silicon Wafer for a Better Energy Absorption with the Aid of an Artificial Neural Network", Solar Energy Materials and Solar Cells vol. 188, pp. 234-240, 2018.
 • Dalmiş R., Ak Azem N.F., Birlik I. and Celik E., “SiO2/TiO2 One-Dimensional Photonic Crystals Doped with Sm and Ce Rare-Earth Elements for Enhanced Structural Colors", Applied Surface Science, vol. 475, pp. 94-101, 2019.
 • Ayrıca uluslararası SCI (248), ulusal araştırma makaleleri (39), uluslararası (190) ulusal (18) bildirileri, kitap bölümleri (3), patentleri (19) ve raporları (48) olmak üzere 565 civarında akademik yayınları, yönetmiş olduğu (danışmanlık ve yardımcı danışmanlık olarak) çok sayıda yüksek lisans (29) ve doktora tezi (25) ve hakemlikleri bulunmaktadır. Yaptığı çalışmalardan dolayı çok sayıda kuruluşlardan prestijli bilimsel ödüller almıştır.​

 

 


 

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

 

 

 • Araştırmacı, “Yüksek Sıcaklılarda Çalışabilen Yarıiletken Termoelektrik Malzemelerin ve Termoelektrik Jeneratörlerin Yenilikçi Yaklaşımlarla Üretilmesi, Geliştirilmesi ve Otomobil Egzoz Sistemine Uygulanması", TUBİTAK-1001, 115M579, Proje Bütçesi 359 914 TL, Ankara, Türkiye, 2015-2017.
 • Araştırmacı, “Dokunmatik Ekranlı, Nanoyapılı Aleve dayanıklı, OLED TV Tasarımı ve Üretimi-Güvenirlik Standartların Geliştirilmesi", Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Ankara) ve VESTEL (Manisa), San-Tez No: 0421.STZ.2013-2, Proje Bütçesi 189 500 TL, Türkiye, 2014-2016.
 • Danışman, “Radyoterapide Implant Dozimetrelerin Üretilmesi ve Geliştirilmesi", TUBİTAK-1003, 113S069, Proje Bütçesi 900 000 TL, Ankara, Türkiye, 2013-2016.
 • Danışman, “Elektrik Motorlarında Rotor Kayıplarını Azaltmak İçin İnovatif Yaklaşımla Al Malzemelerin Üretimi, Geliştirilmesi ve Endüstriyel Uygulaması", VOLT Elektrik Motorları Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzmir ve TUBİTAK-TEYDEB-1501, 3130443, Proje Bütçesi 400 000 TL, Ankara, Türkiye, 2013-2015
 • Proje Yürütücüsü, “Akümülatör Sisteminde Kullanılan Polipropilen Bileşenlerinin Yanmaya Karşı Dirençli Polimerik Nanokompozit Malzemelerden Üretilmesi, Geliştirilmesi ve Endüstriyel Uygulaması", SAN-TEZ Projesi, 01600.STZ.2012-2, Proje Bütçesi 122 000 TL, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Ankara) ve İnci Akü (Manisa), Türkiye, 2013-2015.
 • Proje Danışmanı, “Yeni Nesil Fotokatalitik Malzemeler Kullanılarak Atık Sularda Bulunan Zor Parçalanan Organik Kirletici Maddelerin Temiz Bileşenlere Dönüştürülmesi", TUBİTAK-1001, 112Y162, Proje Bütçesi 225 000 TL, Ankara, Türkiye, 2012-2014.
 • Proje Eş Yürütücü, “Reliability and Durability of Machines and Mechanisms Used for Oil and Gas Transportation in Black Sea Region", EU-FP7, BS ERA NET, Uluslarası, No:RDMMOGT, 111M799, Proje Bütçesi 200 000 TL, 2011-2014
 • Proje Yardımcısı, “Entegre Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin İmal Edilmesi ve Ulaşım Taşıtlarında Uygulanması", İzmir Kalkınma Ajansı, TR31/12YE02/0015, Proje Bütçesi 853 000 TL, İzmir, Türkiye, 2013-2014.
 • Proje Yürütücüsü, “Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulaması Merkezinin (EMUM) Kurulması", Altyapı Projesi, Kalkınma Bakanlığı, 2009K120600, Proje Bütçesi 8 500 000 TL, Ankara, Türkiye, 2009-2012.
 • Proje Yürütücüsü, “TFA-MOD Tekniği Kullanılarak, Ucuz ve Ticari Olarak Temin Edilebilen YBCO Tozların Çözeltileri ile SrTiO3 Altlıklar Üzerine Üretilen BaMeO3 Nanopartiküllü YBCO Filmlerin Akı İğnelenmesi Özelliklerin Geliştirilmesi“, TUBITAK-1001, 109M054, Proje Bütçesi 224 000 TL, Ankara, Turkiye, 2009-2012.
 • Araştırmacı, “B4C malzemelerin üretilmesi, geliştirilmesi ve endüstriye uygulanması", Araştırma Projesi, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Proje Bütçesi 350 000 TL, Ankara, Türkiye, 2002-2005.
 • Araştırmacı, “Epitaxial Nb doped SrTiO3 buffer layers on metallic and single crystal substrates using MOD method for YBCO coated conductors", Research Project supported by Superconductivity Research Laboratory, ISTEC, Nagoya, Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), Tokyo and the New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Proje Bütçesi 200 000 TL, Tokyo, Japan, 2002-2002
 • Araştırmacı, “Dokuz Eylül Üniversitesi Merkezi Laboratuvarın Kurulması", Altyapı Projesi, Kalkınma Bakanlığı, Proje Bütçesi 12 000 000 TL, Ankara, Türkiye, 2014-2018.​

 

YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Atanma Tarihi

 

31 Ağustos 2018 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı. ​