Mevlüt Özçelik

​​
Doğum yeri ve tarihi : Ankara,1969

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih : Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1991

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler:

  • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı (1994-1997)
  • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müfettişliği (1997-2004)
  • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Başmüfettişliği (2004-2007)
  • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı İç Denetçiliği (2007-2011)
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İç Denetçiliği (2011-2016)
  • Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliği (2016-)

YÖK Başkanlığına Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi:

18 Kasım 2016 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.