Mevlüt Özçelik

 

 


 

Doğum yeri ve tarihi

 

 

Ankara,1969

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih


Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1991

Akademik Unvanlar

 

 

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

  • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı (1994-1997)
  • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müfettişliği (1997-2004)
  • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Başmüfettişliği (2004-2007)
  • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı İç Denetçiliği (2007-2011)
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İç Denetçiliği (2011-2016)
  • Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliği (2016-)

Başlıca 5 eseri (kitap)

 


Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)


YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Atanma Tarihi

18 Kasım 2016 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.