​​

 

Prof. Dr. Mehmet DUMAN

Doğum Yeri ve Tarihi

 • Sakarya 1960

Lisans Eğitimi Aldığı Üniversite, Bölüm, Tarih

 • İstanbul Üniversitesi, SBF, Kamu Yönetimi, Türkiye, 1983

Akademik Unvanlar

 • Doktora: İstanbul Üniversitesi, İktisat ABD, 1992
 • Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, İktisat ABD, 1985
 • Yardımcı Doçent: Sakarya Üniversitesi, 1993 – 1997
 • Doçent: Sakarya Üniversitesi – Kocaeli Üniversitesi, 1998-2003
 • Profesör: Kocaeli Üniversitesi – Sakarya Üniversitesi, 2003-2017
 • Profesör: İstanbul Üniversitesi, 2017 – 2023

Üniversitelerde ve Kamu Kurumlarında Aldığı Akademik ve İdari Görevler

 • Md. Yardımcısı : Akdeniz Üniversitesi Yalvaç MYO, 1992 - 1993
 • Bölüm Bşk. Yardımcılığı: SAÜ, İ.İ.B.F. İktisat Böl., 1993 - 1996
 • Dekan Yardımcılığı: SAÜ, İ.İ.B.F. İktisat Böl., 1996 - 1998
 • Dekan Yardımcılığı: Kocaeli Üniv. İ.İ.B.F. İktisat Böl., 2003 - 2005
 • ABD Başkanlığı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat 1993 - 2008
 • Bölüm Başkanlığı: Kocaeli Üniv. İ.İ.B.F. İktisat Böl, 2005 – 2007
 • Rektörlük: Artvin Çoruh Üniversitesi, 2008 – 2016

Başlıca​ 5 Eseri (Kitap)

 • Duman, M., M.K. Aydın (2004), Syrien Handbuch der Auβenwirtschaftspolitiken: Staten und Organisationen, Michael Neu, Wolfgang Gieler, Jürgen Bellers (Hg.), Lit Verlag. ISBN 3-8258-6920-2.
 • M.K. Aydın, Duman, M. (2004), Ägypten, Handbuch der Auβenwirtschaftspolitiken: Staten und Organisationen, Michael Neu, Wolfgang Gieler, Jürgen Bellers (Hg.), Lit Verlag. ISBN 3-8258-6920-2
 • Duman, M., İ. İnmez, (2010), James E. Meade ve Bertil Ohlin Nobelin İzinde İktisat Kuramının Gelişimi içinde (169-193), İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2010-XX, İstanbul. ISBN 978-9944-60-599-1 (Basılı) ISBN 978-9944-60-602-8 (Elektronik).
 • Duman, M. (2005), Malaysia, Foreign Policy of States: A Handbook on World Affairs, (Editors: Wolfgang Gieler, Kemal Inat, Claudio Kullmann), Tasam Publication, İstanbul. ISBN 975-6285-08-7.
 • Yıldırım, E., M. Duman, Bilgi-İktidar-Toplum Bağlamında Akademik Özgürlük ve Üniversite Özerkliği, Nasıl Bir Üniversite içinde, Derleyici: Coşkun Can Aktan, Değişim Yayınları, 2004, ISBN 9756267208.


YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Atanma Tarihi
 • 09 Haziran 2023 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliğine atandı.