​Prof. Dr​. Mahmut DOĞRU

​​
​   

 

 

 

Doğum yeri ve tarihi

DÖRTYOL,1961


Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

Marmara Üniversitesi, Fizik Eğitimi Bölümü; 1985


Akademik Unvanlar


Doktora ; University of Sheffield (İngiltere), Fizik; 1993

Doçentlik; 1997
Profesörlük ; 2003

 


Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

 • Marmara Üniversitesi, Araştırma Görevliliği (1986-1993)
 • Marmara Üniversitesi, Dr. Araştırma Görevliliği (1993-1996)
 • Fırat Üniversitesi, Nükleer Fizik Anabilim Dalı Başkanlığı (1996-2008)
 • Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2007-2008)
 • Fırat Üniversitesi, Radyasyon Güvenliği Komitesi Başkanlığı (2004-2008)
 • Fırat Üniversitesi, FP5 Başkan Yardımcılığı (2004-2008)
 • Bitlis Eren Üniversitesi, Rektörlüğü (2008-2017)
 • ÜAK Eğitim Komisyonu üyeliği (2012-)
 • Doçentlik Sınav Komisyonu üyeliği (2014-)
 • Kredi Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği (2015-)
 • Değişik Fakültelerde Dekan Vekilliği, Yüksek Okul Müdürlükleri ve Enstitü Müdürlüğü (2008-2017)
 • Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Etik Komisyon üyeliği (2017-)
 • Fırat Üniversitesi, Patent Komisyon üyeliği (2017-)
 • Fırat Üniversitesi, İç Kontrol İzleme, Yönlendirme ve Eylem Planı Hazırlama Kurulu üyeliği (2017-)
 • Fırat Üniversitesi, Nükleer Fizik Anabilim Dalı Başkanlığı (2017-)
 • TÜBİTAK, 4006 projeleri Bitlis, Muş, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Elazığ il Temsilciliği (2016-)
 • TÜBİTAK, 4006 projeleri Bitlis, Muş, Bingöl il Temsilciliği (2017-)
 • Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi (2018-)​

 


Başlıca 5 eseri (kitap)

 

 • Elektronik Deneyleri (1994)., Dogru M, Marmara Üniversitesi Basımı,
 • A Study of GaAs Pad and Microstrip Detectors for High Enerji Physics (1993)., Dogru M, Rutherford Appleton Laboratory, RALT-167,
 • Applications of Passive Organic Track Detector in Nuclear Material and Environmental Science in Nuclear Track Detectors Design Methods and Applications (2010)., Dogru M, Science Publishers, Inc.
 • Fen Bilimcileri ve Mühendisler için Fizik (2009)., Dogru M, Akademi Yayınları,
 • Recent Advances in Multidisciplinary Applied Physics, Bölüm adı:(Measurement of Radon Concentration in Different Construced Houses and Terrestrial Gamma Radiation in Elazig,Turkey) (2005)., DOGRU MAHMUT,CANBAZOGLU CUMHUR, elsevier, Editör:A. Méndez-Vilas ,
 • Nükleer Fizik Cilt 2 (2002)., Dogru M, Palme Yayınları,
 • Nükleer Fizik Problem Çözümleri (2001)., Dogru M, Palme Yayınları,
 • Nükleer Fizik Cilt 1 (2001)., Dogru M, Palme Yayınları,
 • Fabrication and Studies of GaAs pin Microstrip Detectors in GaAs Detectors and Electronics for High Energy Physics (1992)., JG Ashman et al, World Scientific,


 •  Başlıca 5 Eseri (Makale)
 • Irim Gözde S, Wis Abdulmounem Alchekh,Keskin M Aker, BAYKARA OKTAY,ÖZKOÇ GÜRALP,AVCI AHMET,DOGRU MAHMUT,KARAKOÇ MESUT (2018). Physical, mechanical and neutron shielding properties of h-BN/Gd 2 O 3 /HDPE ternary nanocomposites. Radiation Physics and Chemistry, 144, 434-443., Doi: 10.1016/j.radphyschem.2017.10.007
 • KAYAKÖKÜ HALIME,DOGRU MAHMUT (2017). Radioactivity analysis of soil samples taken from the western and northern shores of Lake Van, Turkey. Applied Radiation and Isotopes, 128, 231-236., Doi: 10.1016/j.apradiso.2017.07.019
 • KULUÖZTÜRK MUHAMMED FATIH, ÖZGEN SONER, DOGRU MAHMUT (2017). Development of a Low Noise and Low Energy Consumption Alpha Spectroscopy Amplifier for sup222/sup Rn Gas Detection/title. Acta Physica Polonica A, 132(3), 789-791., Doi: 10.12693/APhysPolA.132.789
 • DOGRU MAHMUT,BÜYÜKSARAÇ AYDIN, AKSOY ERCAN, KARAHAN RECAYI, YAKAR MURAT,EKINCI YUNUS LEVENT, DEMIRCI ALPER, ULVI ALI, TOPRAK AHMET SUAD (2017). DÜNYA MIRASI AHLAT SELÇUKLU MEZARLIGI ILE KÜMBETLERIN LIDAR VE JEOFIZIK YÖNTEMLE ARASTIRILMASI, YÜZEY VE YÜZEYALTI YAPI MODELLEMESI. International Journal Of Turkish Literature Culture Education, 6(6/1), 17-42., Doi: 10.7884/teke.3837
 • AYGÜN MURAT, CESUR ALIM ALPER, DOGRU MAHMUT, BOZTOSUN ISMAIL, Dapo haris, KULUÖZTÜRK MUHAMMED FATIH, Kanarya Muhammed, SAHIN BAL SULTAN, KARATEPE SULE (2016). Using a clinical linac to determine the energy levels of 92mNb via the photonuclear reaction. Applied Radiation and Isotopes, 115, 97-99., Doi: 10.1016/j.apradiso.2016.06.007
 • KAYAKÖKÜ HALIME, KARATEPE SULE, DOGRU MAHMUT (2016). Measurements of radioactivity and dose assessments in some building materials in Bitlis, Turkey. Applied Radiation and Isotopes, 115, 172-179., Doi: 10.1016/j.apradiso.2016.06.020
 • KULUÖZTÜRK MUHAMMED FATIH, DOGRU MAHMUT (2015). Natural Radioactivity Levels on Surface Water of Nemrut Crater Lake Bitlis Turkey. Acta Physica Polonica A, 128(2B), 397-400., Doi: 10.12693/APhysPolA.128.B-397
 • ÇELIK KARAKAYA MUAZZEZ, DOGRU MAHMUT, KARAKAYA NECATI, VURAL HASIBE, KULUÖZTÜRK MUHAMMED FATIH, SAHIN BAL SULTAN (2015). Radioactivity concentrations and döşe assessments of therapeutic peloids from some Turkish spas. Clay Minerals, 50(2), 221-232., Doi: 10.1180/claymin.2015.050.2.06
 • DOGRU Mahmut (2014). AHLAT ARKEOLOJIK KAZISI ÇINI ÖRNEKLERI VE EL SANATLARI SERGISI ÜZERINE. International Journal Of Turkish Literature Culture Education, 3(3/3), 238-238., Doi: 10.7884/teke.350
 • KAYAKÖKÜ HALIME, DOGRU MAHMUT, KÜÇÜKÖNDER ADNAN (2014). Determination of the 137Cs and 90Sr radioisotope activity concentrations found in digestive organs of sheep fed with different feeds. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY, 134(1), 61-65.​

 

 

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

 

​ 

 • Dogu Anadolu Fayının Güney Kesiminde Depremin Önceden Tahminine Yönelik Radon Gazı Ölçümleri ve Jeokimyasal Parametrelerin Degerlendirilmesi Çalısmaları, TÜBITAK PROJESI, Arastırmacı, 2003-2005 (ULUSAL)
 • T C Basbakanlık Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Nükleer Konularda Halkın Bilgilendirilmesi UAEA TUR 0 007, Arastırmacı, 2002-2004
 • TÜRDEP 5057001 Türkiye nin Deprem Riski Yüksek Jeo Stratejik Ancak Tektonik Rejimleri Farklı Bölgelerinde Deprem Davranısının Çok Disiplinli Yaklasımlarla Arastırılması, TÜBITAK PROJESI, Yönetici, 2005-2010 (ULUSAL)
 • Kentsel Dönüsüm Alanlarının Belirlenmesi ve Senryo Afetlerin Olusturulması için Yerel Yönetimlerinin Verilerinin Kullanıldıgı Cografi Bilgi Sistemi Tabanlı Otomasyon Sistemlerinin Olusturulmasının Arastırılması ve Gelistirilmesi,Yürütücü, 7/11/2014 - 29/08/2016 (ULUSAL)
 • Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Arastırma ve Gelistirilmesi, Diger kamu kuruluşları Yürütücü, 11/12/2014 - 24/02/2016 (ULUSAL)
 • Nano Bor Katkılı Kompoiztlerin Nötron ve Gama Sogurma Özeliklerinin Arastırılması, TÜBITAK PROJESI, Arastırmacı, , 20/08/2013
 • DÜNYA MIRASI AHLAT SELÇUKLU MEZARLIGI ILE KÜMBETLERIN LIDAR VE JEOFIZIK YÖNTEMLERLE ARASTIRILMASI YÜZEY VE YÜZEYALTI YAPI MODELLEMESI, Yürütücü, 28/02/2016 - 28/12/2016 (ULUSAL)
 • Dünya Mirası Olan Ahlat Mezar Taslarının Bulundugu Bölgenin Ortofoto Haritalarının Insansız Hava Araçları Yardımıyla Yapılması, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 13/03/2015 - 21/12/2015 (ULUSAL)
 • Dünya Mirası olan Ahlat Mezar Taslarının Bulundugu Bölgenin Halihazır Haritasının Yapılması, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü, , 23/03/2014 - 24/03/2015 (ULUSAL)​

YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Atanma Tarihi

28 Aralık 2017 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı