​​Prof. Dr. Kemal Varın NumanoğluDoğum yeri ve tarihi

ANKARA, ​1968

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1991

Akademik Unvanlar

Profesör, 2015

Doçent, 2010

Tıpta Uzmanlık, Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 1997

Lisans, 1985-1991

Üniversitelerde ve Kamu Kurumlarında Aldığı Akademik ve İdari Görevler

Akademik Görevler

Profesör(2015), Bülent Ecevit Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Doçent (2010), Bülent Ecevit Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent (2000-2009), Bülent Ecevit Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı,

Uzman Dr, (1997-1999), Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,

Araştırma Görevlisi (1991-1997), Gazi Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı,

İdari Görevler

Genel Müdür, (2022), MEB Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kurul Üyesi, (2021- 2022), Yükseköğretim Kalite Kurulu

Yönetim Kurulu Üyesi, (2021- 2022), Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Başkanlığı

Genel Müdür, (2021- 2022), MEB Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür, (2018- 2021), MEB Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Kurul Başkanı, (2018-2022), Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu, Mesleki Yeterlilik Kurumu

Danışma Kurulu Üyesi, (2019-2022), Türk Patent Ve Marka Kurumu

Başkan Yardımcısı, (2017- 2018), Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Başkanlığı

Rektör Yardımcısı, (2015-2017), Bülent Ecevit Üniversitesi

Yönetim Kurulu Üyeliği, (2015-2017) Bülent Ecevit Üniversitesi

Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Birimi Koordinatörü, (2015-2016), Bülent Ecevit Üniversitesi

Başhekim, (2010-2015), Bülent Ecevit Üniversitesi/Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Dekan Yardımcısı, (1999-2003), Bülent Ecevit Üniversitesi/Tıp Fakültesi

Bölüm Başkanı, (2015-2016), Bülent Ecevit Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Bölüm Başkan Yardımcısı, (2007-2008), Bülent Ecevit Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Anabilim Dalı Başkanı, (2002-2017), Bülent Ecevit Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Başlıca Eserleri

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Increasing the social integration of Syrian refugees in Turkey through vocational education and training. Ö Mahmut, S Eren, KV Numanoğlu, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 17 (3), 861-876.

Mesleki ve teknik ortaöğretimde paradigma değişimi için yeni bir adım: Eğitim programlarının güncellenmesi. M Canbal, B Kerkez, S Eren, K Numanoğlu, Ö Mahmut. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama 11 (21), 1-26.

Çidem, Y., Yalım, F., Saka, F., Özer, M., Suna, H. E. ve Numanoğlu, K. V. (2021). How compatible is the supply of vocational education and training graduates with labor market demand in Turkey?. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(2), 1023-1050. 13.07.2021

Surname, N., Özer, M., Suna, H. E., Şensoy, S., Mete, C., Gençoğlu, C., Numanoğlu, K. V., & Gül, M. N. (2021). The Turkish National Remedial Program (TNRP) to Combat the Negative Effects of the Covid-19 Pandemic, Kastamonu Education Journal, 29(2), 442-451. doi: 10.24106/kefdergi.91367

Numanoğlu K.V. (2021). İş Piyasası İle Mesleki ve Teknik Eğitim Arasındaki Köprü: Öğretim Programları. Uluslararası Maarif Dergisi, Yıl 2 Sayı 4, 30-33.

Numanoğlu K V, A Söğüt (2014). Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarının nadir bir nedeni urakus kisti. Türk Pediatri Arşivi, : 139–140, (2004), 39(1), 139-140. (Kontrol No: 227801)

Hancı V, Numanoğlu V, Pişkin E, Yurtlu S, Ayoğlu H, Erdoğan G, Okyay RD, Turan IÖ (2010). Anaesthesia Induction with Sevoflurane and Propofol in Children Evaluation of QT and QTc Durations. Turk J Anaesth Reanim , 38(4), 285-292., Doi: 10.5222/JTAICS.2010.285 (Kontrol No: 227326)

Numanoğlu Kemal Varın (2005). An anaesthetic approach to a case with emery dreifuss muscular dystrophy. Journal of Neurological Sciences, 22(2), 195-199. (Kontrol No: 227728)

Ozer T, Uzun L, Numanoğlu V, Savranlar A, Hoşnuter M, Gündoğdu S (2004). 3D CT investigation of craniofacial and cervical spine anomalies in congenital muscular torticollis . Tani Girisim Radyol, 10(4), 272-279. (Kontrol No: 222146)

Söğüt A, KV Numanoğlu, C Acun, G Üstündağ (2004). Yenidoğanda alt gis kanamasının önemli bir nedeni midgut volvulus. Türk Pediatri Arşivi, 39(1), 181-184. (Kontrol No: 227894)

Numanoğlu KV, A Söğüt (2003). Suçiçeğine sekonder nekrotizan fasciitis. Yeni Tıp Dergisi, 20(6), 1-3. (Kontrol No: 228119)

Kargı E, V Numanoğlu, Ç Yeşilli, O Pabucçu, B Tekerekoğlu, İ Seçkiner (2003). Sünnet uygulamaları sırasında fimoziz sıklığı. Mediforum, 1(2), 57-59. (Kontrol No: 228023)

Demirel F, C Acun, A Söğüt, F Çınar, KV Numanoğlu, N Tomaç (2003). Elektif şartlarda cerrahi operasyon planlanan çocuk hastalarda hepatit B hepatit C ve HIV seroprevelansı. Çocuk Dergisi, 3(3), 200-203. (Kontrol No: 228224)

Sönmez K, Z Türkyılmaz, B Demiroğulları, R Karabulut, KV Numanoğlu, AC Başaklar, N Kale, (2002). İnvajinasyon deneyimlerimiz. Pediatrik Cerrahi Dergisi, 16(1), 112-116. (Kontrol No: 228485)

Numanoğlu K V, o ozen, f demirel (2002). Akut skrotum. Çocuk Dergisi, 3(2), 100-105. (Kontrol No: 228327)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Numanoglu Kemal varim, Ayoglu hilal, Tatli Duygu, Er Ebubekir (2015). Efficacy of tramadol as a preincisional infiltration anesthetic in children undergoing inguinal hernia repair a prospective randomized study. Therapeutics and Clinical Risk Management, 753, Doi: 10.2147/TCRM.S62029 (Yayın No: 1350980)

Yilmaz Riza, Yilmaz Eyyüp, Ozdemir Veli, Can Muhammet, Pakis Isil, Piskin Ibrahim E., Dokgoz Halis, Ozer Erdal, Numanoglu Kemal V. (2015). An Evaluation of Childhood Deaths in Turkey Due to Yellow Phosphorus in Firecrackers. Journal of Forensic Sciences, Doi: 10.1111/1556-4029.12702 (Yayın No: 1350981)

Numanoğlu Kemal, Tatli Duygu, Bektaş Sibel, Er Ebubekir (2014). Efficacy of keratinocyte growth factor palifermin for the treatment of caustic esophageal burns. Experimental and Therapeutic Medicine, Doi: 10.3892/etm.2014.1851 (Yayın No: 1350979)

Tatlı Duygu, Numanoglu Kemal Varım (2013). Polyorchidism Presenting with Inguinal Hernia and Hypospadias. Case Reports in Urology, 2013(1), 1-3., Doi: 10.1155/2013/917050 (Yayın No: 221587)

Bayar UO, Numanoğlu V, Bektaş S, Sade H, Tatl D (2010). Management of fetal bronchogenic lung cysts a case report and short review of literature. Case Rep Med, 10(1155), 1-3., Doi: 10.1155/2010/751423 (Yayın No: 221809)

Ermis Bahri, Yildirim Mustafa, Numanoglu Varim (2010). Mediastinal Enteric Cyst An Unusual Cause of Neonatal Respiratory Distress. JOURNAL OF PEDIATRICS, 157(4), 692-692. (Yayın No: 174719)

Kolsal E, Tekin IO, Piskin E, Aydemir C, Akyüz M, Cabuk H, Eldes N, Numanoglu V (2009). Treatment of severe amitriptyline intoxication with plasmapheresis. J Clin Apher, 24(1), 21-24. (Yayın No: 221842)

Aydemir C, Ustundag GH, Eldes N, Kutsal E, Polat R, Numanoglu V (2008). Massive parapneumonic effusion caused by Mycoplasma pneumoniae in a child a case report. Tuberk Toraks, 56(3), 310-314. (Yayın No: 221878)

Numanoğlu KV, Tatli D (2008). A rare cause of hemorrhagic shock in children bladder hemangioma. J Pediatr Surg, 43(7), 1-3. (Yayın No: 221952)

Tatli D, Numanoglu KV (2008). Transverse testicular ectopia associated with incarcerated inguinal hernia a case report. Cases J, 30(1), 200-200. (Yayın No: 221921)

Numanoğlu KV, Tatli D (2008). A rare cause of partial intestinal obstruction in a child colonic lithobezoar. Emerg Med J, 25(5), 312-313. (Yayın No: 221972)

Numanoglu V, Ermis B, Dursun A, Battal F, Ornek Z, Dogan SM, Ugur B (2007). Supernumerary nostrils together with oesophageal atresia and patent ductus arteriosus. Clin Dysmorphol, 16(4), 269-270. (Yayın No: 222013)

Numanoĝlu Varim, Cihan Alper, Salman Bülent, Uçan Bülent Hamdi, Çakmak Guldeniz Karadeniz, Cesur Ali, Balbaloĝlu Hakan, Ilhan Mustafa N. (2007). Comparison Between Powdered Gloves Powder free Gloves and Hyaluronate Carboxymethylcellulose Membrane on Adhesion Formation in a Rat Caecal Serosal Abrasion Model. Asian Journal of Surgery, 30(2), 96-101., Doi: 10.1016/S1015-9584(09)60139-1 (Yayın No: 221601)

Bahadir B, Ozdamar SO, Gun BD, Bektas S, Numanoglu KV, Kuzey GM (2006). Ectopic pancreas associated with choledochal cyst and multiseptate gallbladder. Pediatr Dev Pathol., 9(4), 312-315. (Yayın No: 222061)

Dursun A, B Ermiş, M Aydın, V Numanoğlu ve T Tuncer (2006). Pseudotrisomy 13 syndrome a case with left ventricular hypoplasia and duodenal stenosis. Clinical Dysmorphology, 15(1), 41-42. (Yayın No: 227463)

Dursun Ahmet, Ermis Bahti , Numanoglu Varim , Bahadir Burak , Seckiner Ilker (2006). Bilateral multicystic renal dysplasia with potter sequence A case withpenile agenesis. SAUDI MEDICAL JOURNAL, 27(11), 1745-1747. (Yayın No: 221618)

Ermiş B, Z Örnek, V Numanoğlu (2005). İndex of suspicion in the nursery. Neoreviews, 6(1), 45-48. (Yayın No: 227570)

Alıntılanma

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 31 makale, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 5 bildiri, Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 15 makale, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 16 bildiri olmak üzere toplam 67 bilimsel çalışması mevcuttur. Bu çalışmalarından toplam 427 alıntı yapılmıştır. Google Akademik skorlama sistemine göre i10 index değeri 15, h index değeri ise 13 olarak hesaplanmaktadır.

YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Atanma Tarihi

28 Eylül 2022 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.