​​​​​​​​Prof. Dr​. İbrahim Uslan

 

 

 

 

 

 


Doğum yeri ve tarihi


Çanakkale-1965

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih


Gazi Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 1988


Akademik Unvanlar
 • Doktora: Gazi Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 1999
 • Doçentlik: 2006
 • Profesörlük: 2012
Tarih sırasına göre üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler
 • Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi, Yükseköğretim Kurulu, 2021
 • Rektör, Gazi Üniversitesi, 2016-2020
 • Rektör (Tedviren), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2018
 • TÜBİTAK TEYDEB, Ulaştırma-Savunma, Enerji ve Tekstil Teknolojileri Grubu Danışma Kurulu Üyesi, 2016-2017
 • TÜBİTAK TEYDEB, Makine-İmalat Teknolojileri Grubu Danışma Kurulu Üyesi, 2015-2016
 • Rektör Yardımcısı, Gazi Üniversitesi, 2012-2014
 • Profesör, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2012-2021
 • Bölüm Başkan Yardımcısı, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2008-2012
 • Doçent, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2006-2012
 • Yardımcı Doçent, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 2003-2006
 • Misafir Araştırmacı (6 ay), UMIST, Manchester, İngiltere, 1996-1997
 • Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 1989-2003

 

Başlıca 5 eseri 

 

 • Investigation of The Effect of a Dilatant Material on Ballistic Strength of Aramid Fabric Used as Body Armour Suit, The Journal of The Textile Institute, DOI:10.1080/00405000.2021.1893465, 2021
 • Proposal of a Mathematical Model for Describing Magnetorheological Fluid Dynamic Behavior, Journal of Mechanical Science and Technology, vol.33, no.8, 3885-3893, 2019
 • Performance and Surface Alloying Characteristics of Cu–Cr and Cu–Mo Powder Metal Tool Electrodes in Electrical Discharge Machining, Machining Science and Technology, vol.20, no.4, 523-546, 2016
 • Investigation of Properties of Powder Injection Molded Steatites, Journal of Materials Engineering and Performance, vol.21, no.3, 358-365, 2012
 • Effects of Variables on Size and Characteristics of Gas Atomised Aluminium Powders, Powder Metallurgy, vol.42, no.2, 157-163, 1999

 
Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)
 • Elmas Nanoparçacık Takviyeli Krom ve Nikel Kaplanmış Gözenekli Toz Metal Parçaların Aşınma ve Korozyon Davranışlarının Araştırılması, TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi, 2017
 • Aramid Esaslı Zırhın Balistik Özelliklerine Dilatant Malzemelerin Etkisinin Araştırılması, TÜBİTAK Projesi, (215M037), 2016
 • Toz Enjeksiyon Kalıplama Parametrelerinin Pilot Ölçekli Olarak Araştırılması, DPT Projesi, (2003K 120 470-09), 2005
 • Piroteknik Uygulamalar İçin Gerekli Gaz Atomize Metal Tozlarının Üretim Değişkenlerinin Araştırılması, DPT Projesi, (97K120110), 2003
 • Toz Metalürjisi Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi, DPT/UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) Projesi (TUR/92/004), 1996​​

YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Atanma Tarihi

 
22 Aralık 2021 
tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı