​​​​​​Güray IRMAK

​​

Doğum yeri ve tarihi

Gölbaşı, Ankara 1980

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

İstanbul​ Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat (İng) Bölümü, 2005

Akademik Unvanlar

Yüksek ​L​​isans:

İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, 2008

Doktora:

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, (Devam Ediyor)

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka Uzmanı (2007-2009)

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Denetçi, (2009-2010)

T.C. Sayıştay Başkanlığı, Denetçi, Başdenetçi, Uzman Denetçi, (2010-2021)

Başlıca 5 eseri (kitap)

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Atanma Tarihi

​14 Temmuz 2021 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliğine atandı.