​​​​​​Prof. Dr​. Eyüp BEDİR

​​
Doğum Yeri, Yılı: Ankara, 05.05.1955 

Mesleği ve Unvanı: Çalışma Ekonomisti, Prof. Dr. 

Lisans Öğrenimi: Atatürk Üniversitesi  1978. 

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi 1986. 

Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 1989. 

Tez Konusu:“Türkiye'de Ulaştırma Sektöründeki Beş Kuruluşta Toplu Pazarlık Düzeni ile İstihdam Arasındaki İlişkiler (1963-1987)" 

Doçentlik: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 6 Ekim 1995. 

Profesörlük: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Nisan 2001.

Yabancı Dil: İngilizce

BAŞLICA 5 ESERİ

  1. “Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesinden Doğan Problemler ve Çözüm Önerileri", Türkiye Şeker Sanayi İşçileri Sendikası, Ankara, 1993.
  2. “Kalkınma Öncelikli Yöreler (Temel Sorunlar ve Öneriler)", TOBB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Yayın No: Genel 277; BÖM:23, Ankara, 1994.
  3. “Yüksek Enflasyonun Aile İçi İlişkiler Üzerinde Etkisi", Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Bilim Serisi 101, Ankara 1997.
  4. “Türkiye'de Sosyal Diyalog Mekanizmalarının Değerlendirilmesi ve Analizi" (uluslararası), Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü-İLO, Aralık, 2018.
  5. “Türkiye'de Toplu Pazarlık Yetki Sisteminin İyileştirilmesi Kapsamında İhtiyaçların Analizi" (Uluslararası), Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü-İLO, Aralık, 2018.. 

ULUSAL YA DA ULUSLARARASI ALANDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ PROJELER

 

  1. “Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Mesleki Eğitim Uygulamalarının Türk Mesleki Eğitim Sistemine uygulanması ve Yaygınlaştırılması" 20 Haziran-31 Temmuz 2005,
  2. Rosetta Planı: Gençler İçin Başlama Vuruşu", Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2006,
  3. “Türkiye'de Sosyal Diyalog Mekanizmalarının Değerlendirilmesi ve Analizi" (Uluslararası) Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü-İLO, Aralık 2018
  4. “Türkiye'de Toplu Pazarlık Yetki Sisteminin İyileştirilmesi Kapsamında İhtiyaçların Analizi" (Uluslararası), Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü-İLO, Aralık, 2018.

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER

A. AKADEMİK GÖREVLER 

Araştırma Görevlisi: 1984-1989 

Yardımcı Doçent: 1989-1995 

Doçent: 1995-2001 

Profesör: 2001-2018. 

Misafir Öğretim Üyesi: University of Surray (İNGİLTERE), 1994 Akademik Yılı 

Resmi Arabuluculuk: 1990 Yılından itibaren 9 Dönem. 

Kamu Uzlaştırma Kurulu Üyeliği: 2002- 2005 (İki Dönem).

İDARİ GÖREVLER

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Müdür Yardımcılığı: 15 Kasım 1995- 1 Eylül 1996. 

Gazi Üniversitesi Genel Sekreterliği: 2 Eylül 1996- 17 Aralık 2002. 

Gazi Üniversitesi Keçiören Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü: 7 Ocak 1998- 17 Aralık 2002. 

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dekanlığı: 27 Ocak 2003- 26 Eylül 2005.

Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Bölüm Başkanlığı: 1 Şubat 2015-1 Kasım 2017. 

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği: 1999-2006.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği: 1 Şubat 2015- 1 Kasım 2017.

Gazi Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği: 27 Ocak 2003-26 Eylül 2005.

Gazi Üniversitesi Senato Üyeliği: 1- 07 Ocak 1998 – 26 Eylül 2005

                                                       2- 01 Eylül 2016 - Eylül 2018

Gazi Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Alanı Etik Kurulu Başkanlığı: 1 Eylül 2016 -Eylül 2018.

08.02.2019 tarihinde Denetleme Kurulu Üyeliğine atandı.