​​​​​​Prof. Dr​. Eyüp BEDİR 

Doğum yeri ve tarihi

 

 

Ankara, 05.05.1955 

 

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

 

Atatürk Üniversitesi  1978

 

 

Akademik Unvanlar

 

·         Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 1989

·         Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 6 Ekim 1995

·         Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Nisan 2001

 

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

 

A. AKADEMİK GÖREVLER 

Araştırma Görevlisi: 1984-1989 

Yardımcı Doçent: 1989-1995 

Doçent: 1995-2001 

Profesör: 2001-2018. 

Misafir Öğretim Üyesi: University of Surray (İNGİLTERE), 1994 Akademik Yılı 

Resmi Arabuluculuk: 1990 Yılından itibaren 9 Dönem. 

Kamu Uzlaştırma Kurulu Üyeliği: 2002- 2005 (İki Dönem).

İDARİ GÖREVLER

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Müdür Yardımcılığı: 15 Kasım 1995- 1 Eylül 1996. 

Gazi Üniversitesi Genel Sekreterliği: 2 Eylül 1996- 17 Aralık 2002. 

Gazi Üniversitesi Keçiören Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü: 7 Ocak 1998- 17 Aralık 2002. 

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dekanlığı: 27 Ocak 2003- 26 Eylül 2005.

Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Bölüm Başkanlığı: 1 Şubat 2015-1 Kasım 2017. 

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği: 1999-2006.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği: 1 Şubat 2015- 1 Kasım 2017.

Gazi Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği: 27 Ocak 2003-26 Eylül 2005.

Gazi Üniversitesi Senato Üyeliği: 1- 07 Ocak 1998 – 26 Eylül 2005

                                                       2- 01 Eylül 2016 - Eylül 2018

Gazi Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Alanı Etik Kurulu Başkanlığı: 1 Eylül 2016 -Eylül 2018 

Başlıca 5 eseri (kitap)

 

 

·         “Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesinden Doğan Problemler ve Çözüm Önerileri", Türkiye Şeker Sanayi İşçileri Sendikası, Ankara, 1993.

·         “Kalkınma Öncelikli Yöreler (Temel Sorunlar ve Öneriler)", TOBB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Yayın No: Genel 277; BÖM:23, Ankara, 1994.

·         “Yüksek Enflasyonun Aile İçi İlişkiler Üzerinde Etkisi", Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Bilim Serisi 101, Ankara 1997.

·         “Türkiye'de Sosyal Diyalog Mekanizmalarının Değerlendirilmesi ve Analizi" (uluslararası), Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü-İLO, Aralık, 2018.

·         “Türkiye'de Toplu Pazarlık Yetki Sisteminin İyileştirilmesi Kapsamında İhtiyaçların Analizi" (Uluslararası), Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü-İLO, Aralık, 2018

 

 

 

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

 

 

  • “Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Mesleki Eğitim Uygulamalarının Türk Mesleki Eğitim Sistemine uygulanması ve Yaygınlaştırılması" 20 Haziran-31 Temmuz 2005,
  • Rosetta Planı: Gençler İçin Başlama Vuruşu", Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2006,
  • “Türkiye'de Sosyal Diyalog Mekanizmalarının Değerlendirilmesi ve Analizi" (Uluslararası) Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü-İLO, Aralık 2018
  • “Türkiye'de Toplu Pazarlık Yetki Sisteminin İyileştirilmesi Kapsamında İhtiyaçların Analizi" (Uluslararası), Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü-İLO, Aralık, 2018.

 

 

YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Atanma Tarihi

 

08.02.2019 tarihinde Denetleme Kurulu Üyeliğine atandı