​​

  Aydın Sarı

Doğum yeri ve tarihiTokat,1973
Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarihGazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 1996.
Akademik Unvanlar

Yüksek Lisans

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Kamu Yönetimi, 2007.

 

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

 • 1998 Maliye Bakanlığı - Gelir Uzman Yardımcısı.
 • 1999 - 2006 Ulaştırma Bakanlığı (PTT) – Müfettiş Yrd, Müfettiş.
 • 2006 - 2012 Sağlık Bakanlığı Müfettiş, Başmüfettiş.
 • 2012 - 2016 Sağlık Bakanlığı Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanı.
 • 2017 - 2019 Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanı.
 • 2019 - 2021 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı.
 • 2021 Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müşaviri.
 • 2021 Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliği.
Başlıca 5 eseri (kitap) Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

Sağlık Bakanlığında;

 • Performans Yönetimi ve Denetimi,
 • Web Tabanlı Denetim Uygulamaları,
 • Risk Esaslı Denetim (REDES) Projesi,

Gerçekleştirilmiştir.

YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Atanma Tarihi

 

​​