​​​​​​Prof. Dr​. Ali İhsan AKGÜN

 

Doğum yeri ve tarihi

 

 

Trabzon/Araklı, 1970

 

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1993

 

 

Akademik Unvanlar

 

 • Doktora; Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı, 2007
 • Post Doktora; Bangor University, Business School, Banking and Finance, Wales/United Kingdom, 2013-2015
 • Yardımcı Doçent, 2011                                                                                                                                        
 • Doçent, 2014
 • Profesör, 2020                                                                                                                           

 

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

 

 • Bölüm Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, 2020-2021
 • BAP Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2019-2021
 • İç Kontrol Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2020-2021
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2020-2021
 • Fakülte Kurulu Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2020-2021
 • İç Denetçi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2015-2021
 • Müdür Yardımcısı, Kamu Üniversite Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2018-2021
 • Program Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Yüksek Lisans Programı, 2015-2020
 • Müdür, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu, Temmuz 2018-Eylül 2020
 • Yönetim ve Organizasyon Program Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu, Temmuz 2018-Eylül 2020
 • ÖSYM Sınav Koordinatörü, Ankara Şereflikoçhisar, 2018-2020
 • Dekan Yardımcısı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 2018-2020
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 2018-2020
 • Fakülte Kurulu Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 2018-2020
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi, 2016-2019
 • Fakülte Kurulu Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi, 2016-2020 

Başlıca 5 eseri (kitap)

 

​ 

 

 

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

 

 


  • Finansal Teknik Olarak Risk Sermayesi ve Türkiye'ye Yönelik Model Uygulaması, Kırıkkale Üniversitesi, Proje Yöneticisi, 1 Şubat 1996-01.10.1997.
  • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rekabet ve İnovasyon Araştırmaları Merkezi Projesi (REKMER), Uzman-1 Ocak 2012-31.12.2012.
  • Kurumsal Yönetim Uygulamaları Kapsamında Performans Esaslı Bütçeleme, Özel Sektör, Araştırmacı-15 Mart 2015-31.12.2015.

 

 

YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Atanma Tarihi

 

14 Temmuz 2021 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.