​​

Prof. Dr. Ahmet Ulusoy 

Doğum Yer​i ve Tarihi

Trabzon, 1962

Lisans Eğitimi Aldığı Üniversite, Bölüm, Tarih

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İİBF, İktisat Bölümü, 1984

Akademik Unvanlar

Profesör : İktisat, Beykent Üniversitesi, Şubat 2017-Eylül 2021

Profesör : Maliye Teorisi, KTÜ, Haziran 2004-Ocak 2017

Doçent : Maliye Teorisi, KTÜ, 1998-2004

Y. Doç : Mali İktisat, KTÜ, 1993-1998

Arş. Gör : İktisat Politikası, KTÜ, 1986-1992

Üniversitelerde ve Kamu Kurumlarında Aldığı Akademik ve İdari Görevler

KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 29.08.2012 - 18.08.2016.

KTÜ Senato Üyesi, 29.08.2012-18.08.2016

KTÜ İİBF Maliye Bölümü Başkanı 03. 10. 2004 – 08.05.2007

KTÜ İİBF Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, 22.01.2003 - 30. 06. 2004

KTÜ İİBF Fakülte Kurulu üyesi, 06. 08. 2003-08.05.2007

KTÜ İİBF Maliye Teorisi Anabilim Dalı Başkanı 07.04.2002-31.01.2017

KTÜ İİBFMali iktisat Anabilim Dalı Başkanı 1993-2002.

Başlıca 5 Eseri (Kitap)

1. Ulusoy, Ahmet; Tekin Akdemir, ( 2019), Mahalli İdareler, Seçkin Yayınevi, 11. Baskı, Ankara

2. Ulusoy, Ahmet (Şubat 2018), Devlet Borçlanması, 11. Baskı, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.

3. Ulusoy, Ahmet ( 2018), Maliye Politikası, 10. Baskı, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.

4. Ulusoy, Ahmet; Rahmi Yamak; Yakup Küçükkale ( 2014), İktisadın HYP’leri, Derya Kitabevi, Trabzon.

5. Ulusoy, Ahmet; T. Akdemir (2009), “ Yönetimler arası Transferler: Teori ve Türkiye Uygulaması ”, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Geleceği içinde, Seçkin Yayınevi, Ankara.

Ulusal ya​ da Uluslararası Alanda Gerçekleştirdiği Önemli Projeler (Varsa)

Ulusoy, Ahmet, M. Şeker (2013), Türkiye’de Değişen Çay Tüketim Alışkanlıkları Projesi, Trabzon Ticaret Borsası sahipliğinde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)Projesi , Proje Koordinatörü.

Ulusoy, Ahmet, M. Şeker (2012), Trabzon’da Yaşam Kalitesi Araştırması Projesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi SBE sahipliğinde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)Projesi , Proje Koordinatörü.

Ulusoy, Ahmet (2007-2008),, Çay Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Geliştirilmesi Projesi, Of Ziraat Odası Sahipliğinde AB Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı , Proje Koordinatörü.


YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Atanma Tarihi 

​              22 Eylül 2021 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.